Zwroty | rumuński - Życie za granicą | Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Caut un _______________ de închiriat.
Wynajmowanie lokum
ห้องพัก
cameră
Rodzaj lokum
แฟลต / ห้องชุด
apartament
Rodzaj lokum
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
garsonieră / apartament
Rodzaj lokum
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
casă detașată
Rodzaj lokum
บ้านแฝด
casă semi-detașată
Rodzaj lokum
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
casă cu teresă
Rodzaj lokum
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Cât costă chiria pe lună?
Pytanie o czynsz
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Sunt utilitățile incluse?
Pytanie o opłaty za prąd, gaz i wodę (koszty eksploatacyjne)
เงินมัดจำคือเท่าไร
Cât este depozitul?
Pytanie o kaucję
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Când pot veni să văd locuința?
Pytanie o termin zobaczenia lokum
ห้องชุด ________________
Apartamentul este ________________.
Umeblowanie mieszkania
ได้รับการตกแต่งแล้ว
mobilat
Stan umeblowania mieszkania
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
nemobilat
Stan umeblowania mieszkania
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Sunt permise animalele de companie?
Pytanie o zwierzęta domowe
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Cum pot schimba furnizorul de energie?
Pytanie o zmianę dostawcy prądu
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Câți chiriași locuiesc în apartament?
Pytanie o współlokatorów
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Câte persoane au văzut apartamentul?
Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Pot vedea revizia instalației electrice și de gaz?
Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Cât durează contractul de închiriere?
Pytanie o okres najmu
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
A existat vreun conflict cu vecinii?
Pytanie o spory sąsiedzkie
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Ce ronovări s-au făcut?
Pytanie o przeprowadzone remonty
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția?
Pytanie o kocioł
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică?
Pytanie o ostatnią wymianę instalacji elektrycznej
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Cine locuiește deasupra/dedejos/de alături?
Pytanie o bezpośrednich sąsiadów
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Aveți loc de parcare?
Pytanie o miejsce parkingowe
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
A fost cineva asasinat aici?
Pytanie o przeszłość miejsca
___________ ใช้งานได้ไหม
Funcționează ___________?
Pytanie o instalacje
ท่อประปา
conductele
Rodzaj instalacji
เครื่องทำความร้อน
încâlzirea
Rodzaj instalacji
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Proprietarul se ocupă de repații?
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Unde se află contorul de gaz și cel electric?
Pytanie o liczniki gazu i prądu
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Aveți garanție și manuale de instrucție pentru electronice?
Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
La ce companie aveți contract la electricitate, Internet și telefon fix?
Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Unde este termostatul?
Pytanie o termostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Pot vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz?
Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu

Zakwaterowanie - Kupno

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Câte oferte a avut casa până acum?
Pytanie o liczbę ofert kupna domu
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
De cât timp este pe piață?
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
De ce se mută cei care vând casa?
Pytanie o powód sprzedaży domu
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Cât timp au locuit cei care vând în această casă?
Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał
การขายรวมอะไรบ้าง
Ce este inclus în vânzare?
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Au fost probleme cu alunecarea de teren?
Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
E posibil să găsim o variantă mai ieftină a transferului?
Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Ce se va construi în această zonă în viitor?
Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Puteți retrage casa de pe piață pentru a mi-o rezerva?
Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
De unde au fost cumpărate gresia și faianța din baie și bucătărie?
Pytanie o kuchnię i łazienkę
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
De unde a fost cumpărată mobila așa fixă, de exemplu, dulapurile de bucătărie?
Pytanie o meble