Zwroty | portugalski - Życie za granicą | Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Estou procurando por um(a) _______________ para alugar.
Wynajmowanie lokum
ห้องพัก
quarto
Rodzaj lokum
แฟลต / ห้องชุด
apartamento
Rodzaj lokum
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studio/quitinete
Rodzaj lokum
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
casa separada
Rodzaj lokum
บ้านแฝด
casa germinada
Rodzaj lokum
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
moradia em banda
Rodzaj lokum
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Quanto custa o aluguel por mês?
Pytanie o czynsz
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Os serviços utilitários estão inclusos?
Pytanie o opłaty za prąd, gaz i wodę (koszty eksploatacyjne)
เงินมัดจำคือเท่าไร
Qual é o valor do depósito?
Pytanie o kaucję
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Quando posso vir para visitação?
Pytanie o termin zobaczenia lokum
ห้องชุด ________________
O imóvel é ________________.
Umeblowanie mieszkania
ได้รับการตกแต่งแล้ว
mobiliado
Stan umeblowania mieszkania
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
não mobiliado
Stan umeblowania mieszkania
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Há alguma restrição com animais de estimação?
Pytanie o zwierzęta domowe
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Como posso mudar o fornecedor de energia?
Pytanie o zmianę dostawcy prądu
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Quantas pessoas estão vivendo no imóvel?
Pytanie o współlokatorów
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Quantas pessoas já vieram para a visitação?
Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Posso ver os registros e relatórios de instalação de gás?
Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Quanto tempo dura o contrato de arrendamento?
Pytanie o okres najmu
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Houve alguma desavença entre os vizinhos?
Pytanie o spory sąsiedzkie
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Foram feitas reformas? Quais?
Pytanie o przeprowadzone remonty
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Quantos anos tem a caldeira e quando foi inspecionada pela última vez?
Pytanie o kocioł
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Quando foi a última vez em que a fiação foi trocada?
Pytanie o ostatnią wymianę instalacji elektrycznej
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado?
Pytanie o bezpośrednich sąsiadów
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Existe uma vaga de estacionamento inclusa?
Pytanie o miejsce parkingowe
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Alguém já foi morto aqui?
Pytanie o przeszłość miejsca
___________ ใช้งานได้ไหม
A(s), o(s) ___________ funciona(m)?
Pytanie o instalacje
ท่อประปา
encanamento
Rodzaj instalacji
เครื่องทำความร้อน
calefação/aquecimento
Rodzaj instalacji
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
O proprietário é responsável pelos consertos e reparos?
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Onde estão os medidores de gás e eletricidade?
Pytanie o liczniki gazu i prądu
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Você tem os manuais de instruções ou as garantias dos aparelhos elétricos?
Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Quem fornece a energia elétrica, banda larga e telefonia?
Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Onde fica o termostato?
Pytanie o termostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Posso ver o certificado de segurança do gás?
Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu

Zakwaterowanie - Kupno

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Quantas ofertas já foram feitas?
Pytanie o liczbę ofert kupna domu
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Há quanto tempo está no mercado?
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Por que os donos estão se mudando?
Pytanie o powód sprzedaży domu
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Por quanto tempo o vendedor morou aqui?
Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał
การขายรวมอะไรบ้าง
O que está incluído na venda?
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Houve problemas de aluimento?
Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
É possível achar uma transferência mais barata?
Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Você sabe se existem projetos de construções nessa área no futuro?
Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Você pode retirar o imóvel do mercado?
Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
De onde vem os azulejos do banheiro e da cozinha?
Pytanie o kuchnię i łazienkę
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
De onde vem os móveis fixos, os armários da cozinha, por exemplo?
Pytanie o meble