Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ich möchte _________________ mieten.
Wynajmowanie lokum
ห้องพัก
ein Zimmer
Rodzaj lokum
แฟลต / ห้องชุด
eine Wohnung/ ein Apartment
Rodzaj lokum
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
ein Studioapartment
Rodzaj lokum
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
ein Einfamilienhaus
Rodzaj lokum
บ้านแฝด
ein Doppelhaus
Rodzaj lokum
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
ein Reihenhaus
Rodzaj lokum
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Wie viel beträgt die Miete pro Monat?
Pytanie o czynsz
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Sind die Nebenkosten inbegriffen?
Pytanie o opłaty za prąd, gaz i wodę (koszty eksploatacyjne)
เงินมัดจำคือเท่าไร
Wie hoch ist die Kaution?
Pytanie o kaucję
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Wann kann ich zur Besichtigung kommen?
Pytanie o termin zobaczenia lokum
ห้องชุด ________________
Das Apartment ist_____________.
Umeblowanie mieszkania
ได้รับการตกแต่งแล้ว
möbliert
Stan umeblowania mieszkania
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
unmöbliert
Stan umeblowania mieszkania
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Sind Haustiere erlaubt?
Pytanie o zwierzęta domowe
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Wie kann ich die Energieversorgung wechseln?
Pytanie o zmianę dostawcy prądu
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Wie viele Mitbewohner leben im Apartment?
Pytanie o współlokatorów
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Wie viele Besichtigungen gab es schon?
Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kann ich die Zählerstände sehen?
Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Wie lange gilt der Mietvertrag?
Pytanie o okres najmu
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Gab es Konflikte in der Nachbarschaft?
Pytanie o spory sąsiedzkie
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Was wurde renoviert?
Pytanie o przeprowadzone remonty
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Wie alt ist der Heizungsboiler und wann wurde er zuletzt überprüft?
Pytanie o kocioł
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Wann wurde die Elektrik zuletzt erneuert?
Pytanie o ostatnią wymianę instalacji elektrycznej
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Wer wohnt über mir/unter mir/ nebenan?
Pytanie o bezpośrednich sąsiadów
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Gehört ein Parkplatz dazu?
Pytanie o miejsce parkingowe
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Wurde hier schon mal jemand ermordet?
Pytanie o przeszłość miejsca
___________ ใช้งานได้ไหม
Funktionieren____________?
Pytanie o instalacje
ท่อประปา
die Abflussrohre
Rodzaj instalacji
เครื่องทำความร้อน
die Heizungsanlagen
Rodzaj instalacji
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Ist der Besitzer für Reparaturen zuständig?
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Wo sind die Gas- und Stromzähler?
Pytanie o liczniki gazu i prądu
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Haben Sie Bedienungsanleitungen oder Garantiebescheinigungen für die elektrischen Geräte?
Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Wer ist für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig?
Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Wo ist der Thermostat?
Pytanie o termostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kann ich das Gas-Sicherheitszertifikat sehen?
Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu

Zakwaterowanie - Kupno

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Wie viele Kaufangebote hat es schon gegeben?
Pytanie o liczbę ofert kupna domu
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Wie lange ist das Haus schon auf dem Markt?
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Warum verkaufen die Besitzer?
Pytanie o powód sprzedaży domu
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Wie lange haben die Vorbesitzer hier gelebt?
Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał
การขายรวมอะไรบ้าง
Was ist im Verkauf mit inbegriffen?
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Gibt es hier Probleme mit absackenden Böden?
Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Ist eine günstigere Art der Umschreibung möglich?
Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Was wird hier in Zukunft noch gebaut?
Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Können Sie das Haus vom Markt nehmen und für mich als potentiellen Käufer reservieren?
Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Von welchem Anbieter stammen die Küchen- und Badezimmerfliesen?
Pytanie o kuchnię i łazienkę
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Wo kommen die Einbaumöbel wie zB. Küchenschränke her?
Pytanie o meble