Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Estoy buscando un/a ________________ para alquilar.
Wynajmowanie lokum
ห้องพัก
habitación
Rodzaj lokum
แฟลต / ห้องชุด
piso / apartamento
Rodzaj lokum
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
estudio
Rodzaj lokum
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
chalé
Rodzaj lokum
บ้านแฝด
casa semiadosada
Rodzaj lokum
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
casa adosada
Rodzaj lokum
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
¿Cuánto es el alquiler al mes?
Pytanie o czynsz
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
¿Están incluidos los gastos en el alquiler?
Pytanie o opłaty za prąd, gaz i wodę (koszty eksploatacyjne)
เงินมัดจำคือเท่าไร
¿Cuánto es la fianza?
Pytanie o kaucję
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
¿Cuándo puedo ir a ver el piso/la habitación?
Pytanie o termin zobaczenia lokum
ห้องชุด ________________
El piso/apartamento está __________________.
Umeblowanie mieszkania
ได้รับการตกแต่งแล้ว
amueblado
Stan umeblowania mieszkania
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
sin amueblar
Stan umeblowania mieszkania
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
¿Se permiten mascotas?
Pytanie o zwierzęta domowe
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
¿Cómo se cambia de compañía eléctrica?
Pytanie o zmianę dostawcy prądu
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
¿Cuántos inquilinos viven en el piso/apartamento?
Pytanie o współlokatorów
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
¿Cuántas personas han venido a ver el piso/apartamento?
Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
¿Puedo ver el historial de revisiones de la instalación eléctrica y el de la instalación del gas?
Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento?
Pytanie o okres najmu
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
¿Ha habido algún conflicto entre los vecinos?
Pytanie o spory sąsiedzkie
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
¿Han hecho alguna reforma?
Pytanie o przeprowadzone remonty
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
¿Cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión?
Pytanie o kocioł
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
¿Cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez?
Pytanie o ostatnią wymianę instalacji elektrycznej
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
¿Quién vive arriba/abajo/al lado?
Pytanie o bezpośrednich sąsiadów
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
¿Tiene plaza de aparcamiento?
Pytanie o miejsce parkingowe
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
¿Han asesinado a alguien aquí?
Pytanie o przeszłość miejsca
___________ ใช้งานได้ไหม
¿Funciona ____________?
Pytanie o instalacje
ท่อประปา
la instalación de tuberías/cañerías
Rodzaj instalacji
เครื่องทำความร้อน
la calefacción
Rodzaj instalacji
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
¿El casero se encarga de las reparaciones?
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
¿Dónde están los contadores del gas y de la electricidad?
Pytanie o liczniki gazu i prądu
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
¿Los electrodomésticos tienen garantía y manuales de instrucciones?
Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
¿Con qué compañía tienen contratada la luz/la conexión a Internet? ¿Con qué compañía tienen contratado el teléfono fijo?
Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
¿Dónde está el termostato?
Pytanie o termostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
¿Puedo ver el certificado de seguridad de la instalación de gas?
Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu

Zakwaterowanie - Kupno

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
¿Cuántas ofertas han hecho por la casa?
Pytanie o liczbę ofert kupna domu
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
¿Cuánto tiempo lleva la casa a la venta?
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
¿Por qué se mudan los dueños?
Pytanie o powód sprzedaży domu
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
¿Cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa?
Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał
การขายรวมอะไรบ้าง
¿Qué está incluido en la venta?
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
¿Ha habido problemas de hundimiento del suelo?
Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
¿Sería posible pagar menos por el traspaso?
Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
¿Sabe qué se está construyendo o se va a construir en la zona?
Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
¿Pueden retirar la casa del mercado para reservármela?
Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
¿De dónde son los azulejos de la cocina y del baño?
Pytanie o kuchnię i łazienkę
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
¿De dónde son los muebles fijos, como los armarios de la cocina?
Pytanie o meble