Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Mi serĉas _______________ por lui.
Wynajmowanie lokum
ห้องพัก
ĉambron
Rodzaj lokum
แฟลต / ห้องชุด
apartamenton
Rodzaj lokum
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studĉambron
Rodzaj lokum
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
izolite starantan domon
Rodzaj lokum
บ้านแฝด
partizolite starantan domon
Rodzaj lokum
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
vicdomon
Rodzaj lokum
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Kiom estas la monate lupago?
Pytanie o czynsz
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Ĉu estas utilecoj inkludata?
Pytanie o opłaty za prąd, gaz i wodę (koszty eksploatacyjne)
เงินมัดจำคือเท่าไร
Kiom estas la deponejo?
Pytanie o kaucję
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Kiam mi povas veni por spektado?
Pytanie o termin zobaczenia lokum
ห้องชุด ________________
La apartamento estas _____________.
Umeblowanie mieszkania
ได้รับการตกแต่งแล้ว
meblita
Stan umeblowania mieszkania
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
nemeblita
Stan umeblowania mieszkania
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Ĉu estas dombestoj permesataj?
Pytanie o zwierzęta domowe
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Pytanie o zmianę dostawcy prądu
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Pytanie o współlokatorów
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Kiom longa estas la lizkontrakto?
Pytanie o okres najmu
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Pytanie o spory sąsiedzkie
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Kio renovigadoj estis faritaj?
Pytanie o przeprowadzone remonty
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
Pytanie o kocioł
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
Pytanie o ostatnią wymianę instalacji elektrycznej
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
Pytanie o bezpośrednich sąsiadów
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Ĉu estas parkadospaco?
Pytanie o miejsce parkingowe
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Ĉu iu iam murdis tie?
Pytanie o przeszłość miejsca
___________ ใช้งานได้ไหม
Ĉu _____________ funkcias?
Pytanie o instalacje
ท่อประปา
la dukto
Rodzaj instalacji
เครื่องทำความร้อน
la hejtado
Rodzaj instalacji
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Pytanie o liczniki gazu i prądu
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Kie estas la termostato?
Pytanie o termostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu

Zakwaterowanie - Kupno

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Kiom da proponoj jam havis?
Pytanie o liczbę ofert kupna domu
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Kial la vendistoj movas?
Pytanie o powód sprzedaży domu
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Kiom longe la vendisto vivis tie?
Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał
การขายรวมอะไรบ้าง
Kio inkluzivas en la vendo?
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Pytanie o kuchnię i łazienkę
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Pytanie o meble