Zwroty | duński - Życie za granicą | Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Jeg leder efter en/et ____________ at leje.
Wynajmowanie lokum
ห้องพัก
værelse
Rodzaj lokum
แฟลต / ห้องชุด
lejlighed
Rodzaj lokum
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
etværelseslejlighed
Rodzaj lokum
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
parcelhus
Rodzaj lokum
บ้านแฝด
doppelthus
Rodzaj lokum
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
rækkehus
Rodzaj lokum
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hvor meget er den månedlige leje?
Pytanie o czynsz
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Er forbrug inklusiv?
Pytanie o opłaty za prąd, gaz i wodę (koszty eksploatacyjne)
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hvor meget er indskuddet?
Pytanie o kaucję
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Hvornår kan jeg komme og se stedet?
Pytanie o termin zobaczenia lokum
ห้องชุด ________________
Lejligheden er ________________.
Umeblowanie mieszkania
ได้รับการตกแต่งแล้ว
møbleret
Stan umeblowania mieszkania
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
ikke møbleret
Stan umeblowania mieszkania
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Er husdyr tilladt?
Pytanie o zwierzęta domowe
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hvordan kan jeg skifte energiforsyning?
Pytanie o zmianę dostawcy prądu
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hvor mange andre lejere bor der i lejligheden?
Pytanie o współlokatorów
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hvor mange fremvisninger har der været på lejligheden?
Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Må jeg se gas- og elmåleren?
Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hvor lang er lejeperioden?
Pytanie o okres najmu
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Har der været uoverensstemmelser mellem naboerne?
Pytanie o spory sąsiedzkie
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Hvilke renoveringer er der blevet foretaget?
Pytanie o przeprowadzone remonty
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hvor gammel er varmtvandsbeholderen og hvornår er den sidst blevet kontrolleret?
Pytanie o kocioł
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Hvornår blev der sidst trukket ledninger i lejligheden?
Pytanie o ostatnią wymianę instalacji elektrycznej
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Hvem bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af?
Pytanie o bezpośrednich sąsiadów
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Er der en parkeringsplads inkluderet?
Pytanie o miejsce parkingowe
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Er der nogen der er blevet myrdet her?
Pytanie o przeszłość miejsca
___________ ใช้งานได้ไหม
Virker _______________?
Pytanie o instalacje
ท่อประปา
rørarbejdet
Rodzaj instalacji
เครื่องทำความร้อน
varmeanlægget
Rodzaj instalacji
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Er udlejeren ansvarlig for at udføre reparationer?
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Hvor er gas- og elmåleren?
Pytanie o liczniki gazu i prądu
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Har du nogle instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater?
Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Hvem er udbyderen af energi, bredbånd og telefoni?
Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Hvor er termostaten?
Pytanie o termostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Må jeg se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen?
Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu

Zakwaterowanie - Kupno

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hvor mange tilbud har huset fået?
Pytanie o liczbę ofert kupna domu
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hvor længe har huset været på markedet?
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Hvorfor flytter sælgerne?
Pytanie o powód sprzedaży domu
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hvor længe har sælger boet der?
Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał
การขายรวมอะไรบ้าง
Hvad er inkluderet i salget?
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Har der været nogen sætningsproblemer?
Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Er det muligt at finde en billigere overførsel af ejendom?
Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Hvad skal der bygges i området i fremtiden?
Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan du tage huset af markedet?
Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Hvor kommer køkkenet og badeværelsesfliserne fra?
Pytanie o kuchnię i łazienkę
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Hvor købte de tidligere ejere det faste inventar, fx køkkenskabe?
Pytanie o meble