Zwroty | tajski - Życie za granicą | Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem

Caut un _______________ de închiriat.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Wynajmowanie lokum
cameră
ห้องพัก
Rodzaj lokum
apartament
แฟลต / ห้องชุด
Rodzaj lokum
garsonieră / apartament
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Rodzaj lokum
casă detașată
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Rodzaj lokum
casă semi-detașată
บ้านแฝด
Rodzaj lokum
casă cu teresă
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Rodzaj lokum
Cât costă chiria pe lună?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Pytanie o czynsz
Sunt utilitățile incluse?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Pytanie o opłaty za prąd, gaz i wodę (koszty eksploatacyjne)
Cât este depozitul?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Pytanie o kaucję
Când pot veni să văd locuința?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Pytanie o termin zobaczenia lokum
Apartamentul este ________________.
ห้องชุด ________________
Umeblowanie mieszkania
mobilat
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Stan umeblowania mieszkania
nemobilat
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Stan umeblowania mieszkania
Sunt permise animalele de companie?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Pytanie o zwierzęta domowe
Cum pot schimba furnizorul de energie?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Pytanie o zmianę dostawcy prądu
Câți chiriași locuiesc în apartament?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Pytanie o współlokatorów
Câte persoane au văzut apartamentul?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem
Pot vedea revizia instalației electrice și de gaz?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe
Cât durează contractul de închiriere?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Pytanie o okres najmu
A existat vreun conflict cu vecinii?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Pytanie o spory sąsiedzkie
Ce ronovări s-au făcut?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Pytanie o przeprowadzone remonty
Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Pytanie o kocioł
Când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Pytanie o ostatnią wymianę instalacji elektrycznej
Cine locuiește deasupra/dedejos/de alături?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Pytanie o bezpośrednich sąsiadów
Aveți loc de parcare?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Pytanie o miejsce parkingowe
A fost cineva asasinat aici?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Pytanie o przeszłość miejsca
Funcționează ___________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Pytanie o instalacje
conductele
ท่อประปา
Rodzaj instalacji
încâlzirea
เครื่องทำความร้อน
Rodzaj instalacji
Proprietarul se ocupă de repații?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw
Unde se află contorul de gaz și cel electric?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Pytanie o liczniki gazu i prądu
Aveți garanție și manuale de instrucție pentru electronice?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych
La ce companie aveți contract la electricitate, Internet și telefon fix?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii
Unde este termostatul?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Pytanie o termostat
Pot vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu

Zakwaterowanie - Kupno

Câte oferte a avut casa până acum?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Pytanie o liczbę ofert kupna domu
De cât timp este pe piață?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż
De ce se mută cei care vând casa?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Pytanie o powód sprzedaży domu
Cât timp au locuit cei care vând în această casă?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał
Ce este inclus în vânzare?
การขายรวมอะไรบ้าง
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży
Au fost probleme cu alunecarea de teren?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu
E posibil să găsim o variantă mai ieftină a transferului?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości
Ce se va construi în această zonă în viitor?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia
Puteți retrage casa de pe piață pentru a mi-o rezerva?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości
De unde au fost cumpărate gresia și faianța din baie și bucătărie?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Pytanie o kuchnię i łazienkę
De unde a fost cumpărată mobila așa fixă, de exemplu, dulapurile de bucătărie?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Pytanie o meble