Zwroty | tajski - Życie za granicą | Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem

Ik zou graag _______________ huren.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Wynajmowanie lokum
een kamer
ห้องพัก
Rodzaj lokum
een appartement
แฟลต / ห้องชุด
Rodzaj lokum
een studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Rodzaj lokum
een vrijstaande woning
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Rodzaj lokum
een half-open bebouwing
บ้านแฝด
Rodzaj lokum
een gesloten bebouwing
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Rodzaj lokum
Hoeveel is de maandelijkse huur?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Pytanie o czynsz
Zijn alle kosten inbegrepen?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Pytanie o opłaty za prąd, gaz i wodę (koszty eksploatacyjne)
Hoeveel is de borg?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Pytanie o kaucję
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Pytanie o termin zobaczenia lokum
Het appartement is ________________.
ห้องชุด ________________
Umeblowanie mieszkania
gemeubileerd
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Stan umeblowania mieszkania
ongemeubileerd
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Stan umeblowania mieszkania
Zijn huisdieren toegestaan?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Pytanie o zwierzęta domowe
Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Pytanie o zmianę dostawcy prądu
Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Pytanie o współlokatorów
Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem
Kan ik de meterstanden bekijken?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe
Hoe lang is de huurperiode?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Pytanie o okres najmu
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Pytanie o spory sąsiedzkie
Welke renovaties zijn er al gedaan?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Pytanie o przeprowadzone remonty
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Pytanie o kocioł
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Pytanie o ostatnią wymianę instalacji elektrycznej
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Pytanie o bezpośrednich sąsiadów
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Pytanie o miejsce parkingowe
Werd hier ooit iemand vermoord?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Pytanie o przeszłość miejsca
Werkt ___________ ?
___________ ใช้งานได้ไหม
Pytanie o instalacje
het sanitair
ท่อประปา
Rodzaj instalacji
de verwarming
เครื่องทำความร้อน
Rodzaj instalacji
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Pytanie o liczniki gazu i prądu
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii
Waar is de thermostaat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Pytanie o termostat
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu

Zakwaterowanie - Kupno

Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Pytanie o liczbę ofert kupna domu
Hoe lang staat het huis al te koop?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż
Waarom verkopen de eigenaars dit?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Pytanie o powód sprzedaży domu
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał
Wat is inbegrepen in de verkoop?
การขายรวมอะไรบ้าง
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia
Kan u het huis van de markt halen?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Pytanie o kuchnię i łazienkę
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Pytanie o meble