Zwroty | tajski - Życie za granicą | Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem

Estoy buscando un/a ________________ para alquilar.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Wynajmowanie lokum
habitación
ห้องพัก
Rodzaj lokum
piso / apartamento
แฟลต / ห้องชุด
Rodzaj lokum
estudio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Rodzaj lokum
chalé
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Rodzaj lokum
casa semiadosada
บ้านแฝด
Rodzaj lokum
casa adosada
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Rodzaj lokum
¿Cuánto es el alquiler al mes?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Pytanie o czynsz
¿Están incluidos los gastos en el alquiler?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Pytanie o opłaty za prąd, gaz i wodę (koszty eksploatacyjne)
¿Cuánto es la fianza?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Pytanie o kaucję
¿Cuándo puedo ir a ver el piso/la habitación?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Pytanie o termin zobaczenia lokum
El piso/apartamento está __________________.
ห้องชุด ________________
Umeblowanie mieszkania
amueblado
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Stan umeblowania mieszkania
sin amueblar
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Stan umeblowania mieszkania
¿Se permiten mascotas?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Pytanie o zwierzęta domowe
¿Cómo se cambia de compañía eléctrica?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Pytanie o zmianę dostawcy prądu
¿Cuántos inquilinos viven en el piso/apartamento?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Pytanie o współlokatorów
¿Cuántas personas han venido a ver el piso/apartamento?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem
¿Puedo ver el historial de revisiones de la instalación eléctrica y el de la instalación del gas?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe
¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Pytanie o okres najmu
¿Ha habido algún conflicto entre los vecinos?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Pytanie o spory sąsiedzkie
¿Han hecho alguna reforma?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Pytanie o przeprowadzone remonty
¿Cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Pytanie o kocioł
¿Cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Pytanie o ostatnią wymianę instalacji elektrycznej
¿Quién vive arriba/abajo/al lado?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Pytanie o bezpośrednich sąsiadów
¿Tiene plaza de aparcamiento?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Pytanie o miejsce parkingowe
¿Han asesinado a alguien aquí?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Pytanie o przeszłość miejsca
¿Funciona ____________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Pytanie o instalacje
la instalación de tuberías/cañerías
ท่อประปา
Rodzaj instalacji
la calefacción
เครื่องทำความร้อน
Rodzaj instalacji
¿El casero se encarga de las reparaciones?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw
¿Dónde están los contadores del gas y de la electricidad?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Pytanie o liczniki gazu i prądu
¿Los electrodomésticos tienen garantía y manuales de instrucciones?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych
¿Con qué compañía tienen contratada la luz/la conexión a Internet? ¿Con qué compañía tienen contratado el teléfono fijo?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii
¿Dónde está el termostato?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Pytanie o termostat
¿Puedo ver el certificado de seguridad de la instalación de gas?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu

Zakwaterowanie - Kupno

¿Cuántas ofertas han hecho por la casa?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Pytanie o liczbę ofert kupna domu
¿Cuánto tiempo lleva la casa a la venta?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż
¿Por qué se mudan los dueños?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Pytanie o powód sprzedaży domu
¿Cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał
¿Qué está incluido en la venta?
การขายรวมอะไรบ้าง
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży
¿Ha habido problemas de hundimiento del suelo?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu
¿Sería posible pagar menos por el traspaso?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości
¿Sabe qué se está construyendo o se va a construir en la zona?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia
¿Pueden retirar la casa del mercado para reservármela?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości
¿De dónde son los azulejos de la cocina y del baño?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Pytanie o kuchnię i łazienkę
¿De dónde son los muebles fijos, como los armarios de la cocina?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Pytanie o meble