Zwroty | polski - Życie za granicą | Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem

Je voudrais louer _______.
Szukam _______________ do wynajęcia.
Wynajmowanie lokum
une chambre
pokoju (mianownik: pokój)
Rodzaj lokum
un appartement
mieszkania (mianownik: mieszkanie)
Rodzaj lokum
un studio
kawalerki (mianownik: kawalerka)
Rodzaj lokum
une maison individuelle
domu (mianownik: dom)
Rodzaj lokum
une maison jumelée
bliźniaka (mianownik: bliźniak)
Rodzaj lokum
une maison mitoyenne
szeregowca (mianownik: szeregowiec)
Rodzaj lokum
Combien coûte le loyer par mois ?
Ile wynosi miesięczny czynsz?
Pytanie o czynsz
Les charges sont-elles inclues ?
Czy w czynsz wliczone są opłaty za prąd, gaz, wodę itp.?
Pytanie o opłaty za prąd, gaz i wodę (koszty eksploatacyjne)
Quel est le montant de la caution ?
Ile wynosi kaucja?
Pytanie o kaucję
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
Kiedy mogę zobaczyć pokój/mieszkanie/dom?
Pytanie o termin zobaczenia lokum
L'appartement est ____________.
Mieszkanie jest ________________.
Umeblowanie mieszkania
meublé
umeblowane
Stan umeblowania mieszkania
non meublé
nieumeblowane
Stan umeblowania mieszkania
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
Czy w mieszkaniu wolno trzymać zwierzęta?
Pytanie o zwierzęta domowe
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
Jak mogę zmienić dostawcę prądu?
Pytanie o zmianę dostawcy prądu
Combien de personnes partagent ce logement ?
Ilu innych lokatorów mieszka w tym mieszkaniu?
Pytanie o współlokatorów
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
Ile osób oglądało już to mieszkanie?
Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
Czy mogę zobaczyć dokumenty dotyczące instalacji elektrycznej i gazowej?
Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe
Pour combien de temps louez-vous ?
Na jaki okres zostanie zawarta umowa najmu?
Pytanie o okres najmu
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
Czy zdarzały się tu spory sąsiedzkie?
Pytanie o spory sąsiedzkie
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
Jakie remonty zostały przeprowadzone?
Pytanie o przeprowadzone remonty
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
Ile lat ma kocioł (centralnego ogrzewania) i kiedy była ostatnia inspekcja?
Pytanie o kocioł
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
Kiedy po raz ostatni wymieniano instalację elektryczną?
Pytanie o ostatnią wymianę instalacji elektrycznej
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
Kto mieszka na górze (nad nami)/na dole (pod nami)/w mieszkaniu obok?
Pytanie o bezpośrednich sąsiadów
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
Czy umowa obejmuje miejsce parkingowe?
Pytanie o miejsce parkingowe
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
Czy zamordowano tu kogoś w przeszłości?
Pytanie o przeszłość miejsca
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
Czy ___________ działa?
Pytanie o instalacje
la plomberie
instalacja wodno-kanalizacyjna
Rodzaj instalacji
le chauffage
ogrzewanie
Rodzaj instalacji
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
Czy właściciel odpowiada za naprawy?
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
Gdzie znajdują się liczniki gazu i prądu?
Pytanie o liczniki gazu i prądu
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
Czy ma Pan/Pani instrukcje obsługi lub gwarancje urządzeń elektrycznych?
Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
Kto jest dostawcą prądu, internetu i telefonii?
Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii
Où est le thermostat ?
Gdzie jest termostat?
Pytanie o termostat
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć certyfikat bezpieczeństwa gazu?
Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu

Zakwaterowanie - Kupno

Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
Ile ofert kupna domu złożono?
Pytanie o liczbę ofert kupna domu
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
Kiedy dom został wystawiony na sprzedaż?
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
Dlaczego sprzedający się wyprowadzają?
Pytanie o powód sprzedaży domu
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
Jak długo sprzedający mieszkał w tym domu/mieszkaniu?
Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
Co obejmuje umowa sprzedaży?
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
Czy występowały jakieś problemy z osiadaniem?
Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
Czy istnieje tańsza opcja przeniesienia własności nieruchomości?
Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
Co zostanie wybudowane w okolicy w przyszłości?
Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
Proszę o wycofanie oferty z biura nieruchomości.
Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
Gdzie nabyto kuchnię oraz kafelki w łazience?
Pytanie o kuchnię i łazienkę
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
Gdzie nabyto meble do zabudowy, np. szafki kuchenne?
Pytanie o meble