Zwroty | tajski - Życie za granicą | Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem

Jeg leder efter en/et ____________ at leje.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Wynajmowanie lokum
værelse
ห้องพัก
Rodzaj lokum
lejlighed
แฟลต / ห้องชุด
Rodzaj lokum
etværelseslejlighed
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Rodzaj lokum
parcelhus
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Rodzaj lokum
doppelthus
บ้านแฝด
Rodzaj lokum
rækkehus
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Rodzaj lokum
Hvor meget er den månedlige leje?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Pytanie o czynsz
Er forbrug inklusiv?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Pytanie o opłaty za prąd, gaz i wodę (koszty eksploatacyjne)
Hvor meget er indskuddet?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Pytanie o kaucję
Hvornår kan jeg komme og se stedet?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Pytanie o termin zobaczenia lokum
Lejligheden er ________________.
ห้องชุด ________________
Umeblowanie mieszkania
møbleret
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Stan umeblowania mieszkania
ikke møbleret
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Stan umeblowania mieszkania
Er husdyr tilladt?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Pytanie o zwierzęta domowe
Hvordan kan jeg skifte energiforsyning?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Pytanie o zmianę dostawcy prądu
Hvor mange andre lejere bor der i lejligheden?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Pytanie o współlokatorów
Hvor mange fremvisninger har der været på lejligheden?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem
Må jeg se gas- og elmåleren?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe
Hvor lang er lejeperioden?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Pytanie o okres najmu
Har der været uoverensstemmelser mellem naboerne?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Pytanie o spory sąsiedzkie
Hvilke renoveringer er der blevet foretaget?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Pytanie o przeprowadzone remonty
Hvor gammel er varmtvandsbeholderen og hvornår er den sidst blevet kontrolleret?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Pytanie o kocioł
Hvornår blev der sidst trukket ledninger i lejligheden?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Pytanie o ostatnią wymianę instalacji elektrycznej
Hvem bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Pytanie o bezpośrednich sąsiadów
Er der en parkeringsplads inkluderet?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Pytanie o miejsce parkingowe
Er der nogen der er blevet myrdet her?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Pytanie o przeszłość miejsca
Virker _______________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Pytanie o instalacje
rørarbejdet
ท่อประปา
Rodzaj instalacji
varmeanlægget
เครื่องทำความร้อน
Rodzaj instalacji
Er udlejeren ansvarlig for at udføre reparationer?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw
Hvor er gas- og elmåleren?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Pytanie o liczniki gazu i prądu
Har du nogle instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych
Hvem er udbyderen af energi, bredbånd og telefoni?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii
Hvor er termostaten?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Pytanie o termostat
Må jeg se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu

Zakwaterowanie - Kupno

Hvor mange tilbud har huset fået?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Pytanie o liczbę ofert kupna domu
Hvor længe har huset været på markedet?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż
Hvorfor flytter sælgerne?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Pytanie o powód sprzedaży domu
Hvor længe har sælger boet der?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał
Hvad er inkluderet i salget?
การขายรวมอะไรบ้าง
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży
Har der været nogen sætningsproblemer?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu
Er det muligt at finde en billigere overførsel af ejendom?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości
Hvad skal der bygges i området i fremtiden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia
Kan du tage huset af markedet?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości
Hvor kommer køkkenet og badeværelsesfliserne fra?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Pytanie o kuchnię i łazienkę
Hvor købte de tidligere ejere det faste inventar, fx køkkenskabe?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Pytanie o meble