Zwroty | tajski - Życie za granicą | Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem

I am looking for a _______________ to rent.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Wynajmowanie lokum
room
ห้องพัก
Rodzaj lokum
flat / apartment
แฟลต / ห้องชุด
Rodzaj lokum
studio flat / studio apartment
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Rodzaj lokum
detached house
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Rodzaj lokum
semi-detached house
บ้านแฝด
Rodzaj lokum
terraced house
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Rodzaj lokum
How much is the rent per month?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Pytanie o czynsz
Are utilities included?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Pytanie o opłaty za prąd, gaz i wodę (koszty eksploatacyjne)
How much is the deposit?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Pytanie o kaucję
When can I come for a viewing?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Pytanie o termin zobaczenia lokum
The apartment is ________________.
ห้องชุด ________________
Umeblowanie mieszkania
furnished
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Stan umeblowania mieszkania
unfurnished
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Stan umeblowania mieszkania
Are pets allowed?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Pytanie o zwierzęta domowe
How can I switch the energy supplier?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Pytanie o zmianę dostawcy prądu
How many other tenants are living in the apartment?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Pytanie o współlokatorów
How many viewings has it had?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe
How long is the lease?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Pytanie o okres najmu
Have there been any neighbor disputes?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Pytanie o spory sąsiedzkie
What renovations have been done?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Pytanie o przeprowadzone remonty
How old is the boiler and when was it last inspected?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Pytanie o kocioł
When was it last rewired?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Pytanie o ostatnią wymianę instalacji elektrycznej
Who lives upstairs/downstairs/next door?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Pytanie o bezpośrednich sąsiadów
Is there a parking space included?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Pytanie o miejsce parkingowe
Has anyone ever been murdered here?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Pytanie o przeszłość miejsca
Does ___________ work?
___________ ใช้งานได้ไหม
Pytanie o instalacje
the plumbing
ท่อประปา
Rodzaj instalacji
the heating
เครื่องทำความร้อน
Rodzaj instalacji
Is the landlord in charge of doing repairs?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw
Where are the gas and electricity meters?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Pytanie o liczniki gazu i prądu
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych
Who supplies the energy, broadband and home phone?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii
Where is the thermostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Pytanie o termostat
Can I see the gas safety certificate?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu

Zakwaterowanie - Kupno

How many offers has it had?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Pytanie o liczbę ofert kupna domu
How long has it been on the market?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż
Why are the vendors moving?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Pytanie o powód sprzedaży domu
How long has the seller lived there?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał
What's included in the sale?
การขายรวมอะไรบ้าง
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży
Have there been any subsidence problems?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu
Is it possible to find cheaper transferring?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości
What is going to be built in this area in the future?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia
Can you take the house off the market?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Pytanie o kuchnię i łazienkę
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Pytanie o meble