Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem

I am looking for a _______________ to rent.
Я бы хотел(а) снимать________________.
Wynajmowanie lokum
room
комната
Rodzaj lokum
flat / apartment
квартира/апартаменты
Rodzaj lokum
studio flat / studio apartment
студия
Rodzaj lokum
detached house
отдельный дом
Rodzaj lokum
semi-detached house
блокированный дом
Rodzaj lokum
terraced house
дом ленточной застройки
Rodzaj lokum
How much is the rent per month?
Сколько стоит аренда в месяц?
Pytanie o czynsz
Are utilities included?
Коммунальные услуги включены в стоимость?
Pytanie o opłaty za prąd, gaz i wodę (koszty eksploatacyjne)
How much is the deposit?
Какова стоимость депозита?
Pytanie o kaucję
When can I come for a viewing?
Когда я могу прийти для осмотра?
Pytanie o termin zobaczenia lokum
The apartment is ________________.
Жилье_______________.
Umeblowanie mieszkania
furnished
мебелировано
Stan umeblowania mieszkania
unfurnished
без мебели
Stan umeblowania mieszkania
Are pets allowed?
Домашние животные разрешены?
Pytanie o zwierzęta domowe
How can I switch the energy supplier?
Как я могу включить датчик электричества?
Pytanie o zmianę dostawcy prądu
How many other tenants are living in the apartment?
Сколько еще человек живут в квартире?
Pytanie o współlokatorów
How many viewings has it had?
сколько человек уже осмотрели эту квартиру?
Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Могу я посмотреть счета за электричество и газ?
Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe
How long is the lease?
Как долго длится контракт?
Pytanie o okres najmu
Have there been any neighbor disputes?
Были ли разногласия с соседями
Pytanie o spory sąsiedzkie
What renovations have been done?
Какие ремонтные работы здесь были?
Pytanie o przeprowadzone remonty
How old is the boiler and when was it last inspected?
Сколько лет этому бойлеру, и как давно он проверялся?
Pytanie o kocioł
When was it last rewired?
Когда последний раз была заменена проводка?
Pytanie o ostatnią wymianę instalacji elektrycznej
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Кто живет наверху/внизу/рядом?
Pytanie o bezpośrednich sąsiadów
Is there a parking space included?
Там есть парковка?
Pytanie o miejsce parkingowe
Has anyone ever been murdered here?
Здесь кто-нибудь был убит?
Pytanie o przeszłość miejsca
Does ___________ work?
_________ работает?
Pytanie o instalacje
the plumbing
водопровод
Rodzaj instalacji
the heating
отопление
Rodzaj instalacji
Is the landlord in charge of doing repairs?
Арендодатель отвечает за техническое обслуживание?
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw
Where are the gas and electricity meters?
Где расположены счетчики газа и электричества?
Pytanie o liczniki gazu i prądu
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
У вас есть какие-либо руководства пользователя или гарантии для электроприборов?
Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон?
Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii
Where is the thermostat?
Где термостат?
Pytanie o termostat
Can I see the gas safety certificate?
Могу я посмотреть сертификат безопасности газа?
Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu

Zakwaterowanie - Kupno

How many offers has it had?
Сколько предложений имел этот дом?
Pytanie o liczbę ofert kupna domu
How long has it been on the market?
Как давно этот дом уже на рынке?
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż
Why are the vendors moving?
Почему владельцы переезжают?
Pytanie o powód sprzedaży domu
How long has the seller lived there?
Как долго продавец там живет?
Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał
What's included in the sale?
Что включено в продажу?
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży
Have there been any subsidence problems?
Здесь были проблемы с обвалами?
Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu
Is it possible to find cheaper transferring?
Возможно ли найти более дешевую передачу прав собственности?
Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości
What is going to be built in this area in the future?
Что будет строиться в этом районе в будущем?
Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia
Can you take the house off the market?
Вы можете снять дом с рынка?
Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Где была куплена плитка для ванной и кухни?
Pytanie o kuchnię i łazienkę
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Где была куплена встроенная мебель, например, кухонные шкафчики?
Pytanie o meble