Zwroty | chiński - Życie za granicą | Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem

I am looking for a _______________ to rent.
我在寻找租用 _______________ 。
Wynajmowanie lokum
room
房间
Rodzaj lokum
flat / apartment
公寓
Rodzaj lokum
studio flat / studio apartment
单人套间
Rodzaj lokum
detached house
独立住宅
Rodzaj lokum
semi-detached house
半独立住宅
Rodzaj lokum
terraced house
排屋
Rodzaj lokum
How much is the rent per month?
每月租金多少?
Pytanie o czynsz
Are utilities included?
请问电气水费包含在月租里面吗?
Pytanie o opłaty za prąd, gaz i wodę (koszty eksploatacyjne)
How much is the deposit?
押金多少?
Pytanie o kaucję
When can I come for a viewing?
我什么时候可以过来看房?
Pytanie o termin zobaczenia lokum
The apartment is ________________.
这间公寓________________。
Umeblowanie mieszkania
furnished
提供家具
Stan umeblowania mieszkania
unfurnished
不提供家具
Stan umeblowania mieszkania
Are pets allowed?
请问可以养宠物吗?
Pytanie o zwierzęta domowe
How can I switch the energy supplier?
我如何更换能源供应商?
Pytanie o zmianę dostawcy prądu
How many other tenants are living in the apartment?
这间公寓里还有几个租客呢?
Pytanie o współlokatorów
How many viewings has it had?
有多少人已经看过这间公寓了?
Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe
How long is the lease?
请问租期多久?
Pytanie o okres najmu
Have there been any neighbor disputes?
请问邻居相处和睦吗?
Pytanie o spory sąsiedzkie
What renovations have been done?
请问有哪些地方重新装修过?
Pytanie o przeprowadzone remonty
How old is the boiler and when was it last inspected?
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Pytanie o kocioł
When was it last rewired?
请问上一次公寓重组电路是何时?
Pytanie o ostatnią wymianę instalacji elektrycznej
Who lives upstairs/downstairs/next door?
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Pytanie o bezpośrednich sąsiadów
Is there a parking space included?
请问包含停车位吗?
Pytanie o miejsce parkingowe
Has anyone ever been murdered here?
这里有发生过命案吗?
Pytanie o przeszłość miejsca
Does ___________ work?
请问___________能正常运作吗?
Pytanie o instalacje
the plumbing
水管设备
Rodzaj instalacji
the heating
暖气
Rodzaj instalacji
Is the landlord in charge of doing repairs?
请问房东负责维修吗?
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw
Where are the gas and electricity meters?
请问煤气表和电表在哪里?
Pytanie o liczniki gazu i prądu
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
你有电器使用手册和保修卡吗?
Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych
Who supplies the energy, broadband and home phone?
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii
Where is the thermostat?
温度调节器在哪里?
Pytanie o termostat
Can I see the gas safety certificate?
我可以看看煤气安全证明书吗?
Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu

Zakwaterowanie - Kupno

How many offers has it had?
这个房子有多少人愿意买?
Pytanie o liczbę ofert kupna domu
How long has it been on the market?
请问这个房子待价而沽多久了?
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż
Why are the vendors moving?
请问房主为什么要卖房呢?
Pytanie o powód sprzedaży domu
How long has the seller lived there?
请问房主在这里居住多久了?
Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał
What's included in the sale?
请问哪些包含在售价里?
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży
Have there been any subsidence problems?
请问是否有沉降问题?
Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu
Is it possible to find cheaper transferring?
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości
What is going to be built in this area in the future?
请问这片区域未来有哪些发展项目?
Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia
Can you take the house off the market?
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Pytanie o kuchnię i łazienkę
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Pytanie o meble