Zwroty | węgierski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Vorrei iscrivermi all'università.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Rodzaj studiów
di laurea triennale
alapképzés
Rodzaj studiów
di laurea magistrale
mesterképzés
Rodzaj studiów
di dottorato
PhD
Rodzaj studiów
a tempo pieno
nappali tagozatos
Rodzaj studiów
part-time
részidős
Rodzaj studiów
online
online
Rodzaj studiów
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Długość wymiany
un semestre
egy szemeszter
Długość wymiany
un anno accademico
egy év
Długość wymiany
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Mi invierete una lettera di ammissione?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
L'università garantisce anche l'alloggio?
Az egyetem biztosít szállást is?
Pytanie o kwatery studenckie
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Pytanie o praktyki studenckie
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Che livello di [lingua] è richiesto?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Wymagania językowe
Come funziona il sistema di __________?
Milyen a ____________ rendszer?
Pytanie o system
crediti
kredit
Rodzaj systemu
valutazione
osztályzási
Rodzaj systemu
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Milyen a tanítás stílusa?
Pytanie o metody nauczania
Ci sono _______________?
Vannak_____________?
Pytanie o metody nauczania
lezioni frontali
előadások
Rodzaj zajęć
seminari
szemináriumok
Rodzaj zajęć
esercitazioni
oktatói órák
Rodzaj zajęć
conferenze
konferenciák
Rodzaj zajęć
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Quando si svolgono gli esami?
Mikor vannak a vizsgák?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
C'è un centro sportivo universitario?
Van az egyetemen sportközpont?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Pytanie o organizacje studenckie
Qual è il costo della vita a [città]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Pytanie o dostępne kursy językowe
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Van szintfelmérő teszt?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Organizzate delle escursioni?
Kirándulásokat is szerveznek?
Pytanie o wycieczki
Che programmi offrite?
Milyen programokat nyújtanak?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Pytanie o pomoc finansową
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Pytanie o pomoc finansową
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Formy pomocy finansowej
le tasse universitarie
tandíj
Formy pomocy finansowej
le spese di sostentamento
megélhetési költségek
Formy pomocy finansowej
i servizi per l'infanzia
gyermekellátás
Formy pomocy finansowej
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu