Zwroty | tajski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Vorrei iscrivermi all'università.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Rodzaj studiów
di laurea triennale
ปริญญาตรี
Rodzaj studiów
di laurea magistrale
บัณฑิตวิทยาลัย
Rodzaj studiów
di dottorato
ปริญญาเอก
Rodzaj studiów
a tempo pieno
เต็มเวลา
Rodzaj studiów
part-time
นอกเวลา
Rodzaj studiów
online
ออนไลน์
Rodzaj studiów
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Długość wymiany
un semestre
หนึ่งภาคการศึกษา
Długość wymiany
un anno accademico
หนึ่งปีการศึกษา
Długość wymiany
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Mi invierete una lettera di ammissione?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
L'università garantisce anche l'alloggio?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Pytanie o kwatery studenckie
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Pytanie o praktyki studenckie
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Che livello di [lingua] è richiesto?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Wymagania językowe
Come funziona il sistema di __________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Pytanie o system
crediti
หน่วยกิตวิชา
Rodzaj systemu
valutazione
การให้คะแนน
Rodzaj systemu
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Quali sono i metodi d'insegnamento?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Pytanie o metody nauczania
Ci sono _______________?
มี _____________ ไหม
Pytanie o metody nauczania
lezioni frontali
การบรรยาย
Rodzaj zajęć
seminari
การสัมมนา
Rodzaj zajęć
esercitazioni
การกวดวิชา
Rodzaj zajęć
conferenze
การประชุม
Rodzaj zajęć
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Pytanie o kursy szkoły letniej
Quando si svolgono gli esami?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
C'è un centro sportivo universitario?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Come posso unirmi ai club studenteschi?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Pytanie o organizacje studenckie
Qual è il costo della vita a [città]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Pytanie o dostępne kursy językowe
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Pytanie o test kwalifikacyjny
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Organizzate delle escursioni?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Pytanie o wycieczki
Che programmi offrite?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Pytanie o pomoc finansową
Quali enti possono finanziare i miei studi?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Pytanie o pomoc finansową
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Formy pomocy finansowej
le tasse universitarie
ค่าเล่าเรียน
Formy pomocy finansowej
le spese di sostentamento
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Formy pomocy finansowej
i servizi per l'infanzia
การดูแลเด็ก
Formy pomocy finansowej
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu