Zwroty | polski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Vorrei iscrivermi all'università.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Rodzaj studiów
di laurea triennale
studia licencjackie
Rodzaj studiów
di laurea magistrale
studia magisterskie
Rodzaj studiów
di dottorato
studia doktoranckie
Rodzaj studiów
a tempo pieno
studia dzienne
Rodzaj studiów
part-time
studia zaoczne
Rodzaj studiów
online
studia przez internet
Rodzaj studiów
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Długość wymiany
un semestre
(jeden) semestr
Długość wymiany
un anno accademico
cały rok akademicki
Długość wymiany
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Mi invierete una lettera di ammissione?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
L'università garantisce anche l'alloggio?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Pytanie o kwatery studenckie
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Pytanie o praktyki studenckie
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Che livello di [lingua] è richiesto?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Wymagania językowe
Come funziona il sistema di __________?
Jak działa system ______ ?
Pytanie o system
crediti
punktowy
Rodzaj systemu
valutazione
oceniania
Rodzaj systemu
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Pytanie o metody nauczania
Ci sono _______________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
lezioni frontali
wykłady
Rodzaj zajęć
seminari
ćwiczenia/seminaria
Rodzaj zajęć
esercitazioni
konsultacje
Rodzaj zajęć
conferenze
konferencje
Rodzaj zajęć
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Quando si svolgono gli esami?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
C'è un centro sportivo universitario?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Pytanie o organizacje studenckie
Qual è il costo della vita a [città]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Pytanie o dostępne kursy językowe
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Jak liczne są grupy?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Organizzate delle escursioni?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Pytanie o wycieczki
Che programmi offrite?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Pytanie o pomoc finansową
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Pytanie o pomoc finansową
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Formy pomocy finansowej
le tasse universitarie
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Formy pomocy finansowej
le spese di sostentamento
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Formy pomocy finansowej
i servizi per l'infanzia
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Formy pomocy finansowej
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu