Zwroty | chiński - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Vorrei iscrivermi all'università.
我想要进入大学学习。
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
我想要申请______________课程。
Rodzaj studiów
di laurea triennale
本科生
Rodzaj studiów
di laurea magistrale
研究生
Rodzaj studiów
di dottorato
博士生
Rodzaj studiów
a tempo pieno
全日制
Rodzaj studiów
part-time
非全日
Rodzaj studiów
online
网上课程
Rodzaj studiów
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
我想要在这所大学学习___________。
Długość wymiany
un semestre
一学期
Długość wymiany
un anno accademico
一学年
Długość wymiany
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
请问学生工作有什么限制?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
我需要提供材料原件还是复印件?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
请问该所大学的入学要求是什么?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Mi invierete una lettera di ammissione?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
L'università garantisce anche l'alloggio?
请问大学能保证我的住宿吗?
Pytanie o kwatery studenckie
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
课程内容涵盖实习吗?
Pytanie o praktyki studenckie
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Che livello di [lingua] è richiesto?
对【语言】的要求是什么?
Wymagania językowe
Come funziona il sistema di __________?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Pytanie o system
crediti
学分制
Rodzaj systemu
valutazione
打分制
Rodzaj systemu
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Quali sono i metodi d'insegnamento?
这里的教学风格是什么样的?
Pytanie o metody nauczania
Ci sono _______________?
这里有_____________?
Pytanie o metody nauczania
lezioni frontali
讲座
Rodzaj zajęć
seminari
研讨会
Rodzaj zajęć
esercitazioni
个别辅导
Rodzaj zajęć
conferenze
会议
Rodzaj zajęć
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
暑期学校提供哪些课程呢?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Quando si svolgono gli esami?
考试何时举行?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
C'è un centro sportivo universitario?
大学里有体育馆吗?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Come posso unirmi ai club studenteschi?
我如何加入学生组织?
Pytanie o organizacje studenckie
Qual è il costo della vita a [città]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
我在这里可以学习什么语言?
Pytanie o dostępne kursy językowe
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
有没有水平测试来评估我的水平?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
您有课程的详细介绍吗?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
一个班级里最多有多少个学生?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
贵校都有哪些设施?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Organizzate delle escursioni?
请问你们安排郊游吗?
Pytanie o wycieczki
Che programmi offrite?
你们提供哪些项目呢?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
我想了解关于助学金的信息。
Pytanie o pomoc finansową
Quali enti possono finanziare i miei studi?
有哪些组织可以资助我的学习?
Pytanie o pomoc finansową
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
我需要 ____________的财政补贴。
Formy pomocy finansowej
le tasse universitarie
学费
Formy pomocy finansowej
le spese di sostentamento
生活费用
Formy pomocy finansowej
i servizi per l'infanzia
儿童托管
Formy pomocy finansowej
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
请问有哪些奖学金?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu