Zwroty | tajski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Rodzaj studiów
đại học
ปริญญาตรี
Rodzaj studiów
thạc sỹ
บัณฑิตวิทยาลัย
Rodzaj studiów
tiến sĩ
ปริญญาเอก
Rodzaj studiów
toàn thời gian
เต็มเวลา
Rodzaj studiów
bán thời gian
นอกเวลา
Rodzaj studiów
trực tuyến
ออนไลน์
Rodzaj studiów
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Długość wymiany
một kì
หนึ่งภาคการศึกษา
Długość wymiany
một năm học
หนึ่งปีการศึกษา
Długość wymiany
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Pytanie o kwatery studenckie
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Pytanie o praktyki studenckie
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Wymagania językowe
Hệ thống _________ như thế nào?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Pytanie o system
tín chỉ
หน่วยกิตวิชา
Rodzaj systemu
chấm điểm
การให้คะแนน
Rodzaj systemu
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Pytanie o metody nauczania
Có_________ hay không?
มี _____________ ไหม
Pytanie o metody nauczania
bài giảng
การบรรยาย
Rodzaj zajęć
hội thảo
การสัมมนา
Rodzaj zajęć
hướng dẫn riêng
การกวดวิชา
Rodzaj zajęć
hội nghị
การประชุม
Rodzaj zajęć
Có những khóa học mùa hè nào?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Pytanie o kursy szkoły letniej
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Pytanie o organizacje studenckie
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Pytanie o dostępne kursy językowe
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Pytanie o test kwalifikacyjny
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Pytanie o wycieczki
Có những chương trình nào?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Pytanie o pomoc finansową
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Pytanie o pomoc finansową
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Formy pomocy finansowej
học phí
ค่าเล่าเรียน
Formy pomocy finansowej
chi phí sinh hoạt
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Formy pomocy finansowej
chăm sóc trẻ em
การดูแลเด็ก
Formy pomocy finansowej
Có những loại học bổng nào hiện có?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu