Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Rodzaj studiów
đại học
een bacheloropleiding
Rodzaj studiów
thạc sỹ
een postgraduaat
Rodzaj studiów
tiến sĩ
een doctoraat
Rodzaj studiów
toàn thời gian
een voltijdse opleiding
Rodzaj studiów
bán thời gian
een deeltijdse opleiding
Rodzaj studiów
trực tuyến
een online cursus
Rodzaj studiów
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Długość wymiany
một kì
een semester
Długość wymiany
một năm học
een academisch jaar
Długość wymiany
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Pytanie o kwatery studenckie
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Pytanie o praktyki studenckie
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Wymagania językowe
Hệ thống _________ như thế nào?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Pytanie o system
tín chỉ
creditsysteem
Rodzaj systemu
chấm điểm
beoordelingssysteem
Rodzaj systemu
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Pytanie o metody nauczania
Có_________ hay không?
Zijn er _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
bài giảng
lezingen
Rodzaj zajęć
hội thảo
seminars
Rodzaj zajęć
hướng dẫn riêng
tutorials
Rodzaj zajęć
hội nghị
conferenties
Rodzaj zajęć
Có những khóa học mùa hè nào?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Wanneer worden de examens gehouden?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Pytanie o organizacje studenckie
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Organiseren jullie ook excursies?
Pytanie o wycieczki
Có những chương trình nào?
Welke programma's bieden jullie aan?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Pytanie o pomoc finansową
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Pytanie o pomoc finansową
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Formy pomocy finansowej
học phí
inschrijvingsgeld
Formy pomocy finansowej
chi phí sinh hoạt
kosten voor levensonderhoud
Formy pomocy finansowej
chăm sóc trẻ em
kinderopvang
Formy pomocy finansowej
Có những loại học bổng nào hiện có?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu