Zwroty | tajski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
_____________ ders almak istiyorum.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Rodzaj studiów
lisans seviyesinde
ปริญญาตรี
Rodzaj studiów
lisans üstü seviyesinde
บัณฑิตวิทยาลัย
Rodzaj studiów
doktora seviyesinde
ปริญญาเอก
Rodzaj studiów
tam zamanlı
เต็มเวลา
Rodzaj studiów
yarı zamanlı
นอกเวลา
Rodzaj studiów
çevrimiçi
ออนไลน์
Rodzaj studiów
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Długość wymiany
bir dönem
หนึ่งภาคการศึกษา
Długość wymiany
bir akademik yıl
หนึ่งปีการศึกษา
Długość wymiany
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Pytanie o kwatery studenckie
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Pytanie o praktyki studenckie
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Wymagania językowe
____________ sistemi nasıl işliyor?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Pytanie o system
kredi
หน่วยกิตวิชา
Rodzaj systemu
notlama
การให้คะแนน
Rodzaj systemu
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Pytanie o metody nauczania
_____________ var mı?
มี _____________ ไหม
Pytanie o metody nauczania
ders
การบรรยาย
Rodzaj zajęć
seminer
การสัมมนา
Rodzaj zajęć
uygulamalı ders
การกวดวิชา
Rodzaj zajęć
konferanslar
การประชุม
Rodzaj zajęć
Yaz okulunda hangi dersler var?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Pytanie o kursy szkoły letniej
Sınavlar ne zaman?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Üniversitede spor merkezi var mı?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Pytanie o organizacje studenckie
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Pytanie o dostępne kursy językowe
Seviye belirleme sınavı var mı?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Pytanie o test kwalifikacyjny
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Pytanie o wycieczki
Hangi programları sunuyorsunuz?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Pytanie o pomoc finansową
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Pytanie o pomoc finansową
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Formy pomocy finansowej
harçlar
ค่าเล่าเรียน
Formy pomocy finansowej
yaşam giderleri
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Formy pomocy finansowej
çocuk bakımı
การดูแลเด็ก
Formy pomocy finansowej
Ne tür burslar mevcut?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Uznawanie dyplomu w danym kraju
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Nereden denklik belgesi alabilirim?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu