Zwroty | angielski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
I would like to enroll at a university.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
_____________ ders almak istiyorum.
I want to apply for _____________ course.
Rodzaj studiów
lisans seviyesinde
an undergraduate
Rodzaj studiów
lisans üstü seviyesinde
a postgraduate
Rodzaj studiów
doktora seviyesinde
a PhD
Rodzaj studiów
tam zamanlı
a full-time
Rodzaj studiów
yarı zamanlı
a part-time
Rodzaj studiów
çevrimiçi
an online
Rodzaj studiów
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
I would like to study at your university for ___________.
Długość wymiany
bir dönem
a semester
Długość wymiany
bir akademik yıl
an academic year
Długość wymiany
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
What are the work restrictions for students?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
What are the entry requirements of the university?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Are you going to send me a formal offer?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Does the university guarantee accommodation as well?
Pytanie o kwatery studenckie
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Does the course involve an internship as well?
Pytanie o praktyki studenckie
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
How can I track the progress of my application?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
What are the [language] language requirements?
Wymagania językowe
____________ sistemi nasıl işliyor?
What is the ____________ system like?
Pytanie o system
kredi
credit
Rodzaj systemu
notlama
marking
Rodzaj systemu
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
What is the teaching style like?
Pytanie o metody nauczania
_____________ var mı?
Are there _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
ders
lectures
Rodzaj zajęć
seminer
seminars
Rodzaj zajęć
uygulamalı ders
tutorials
Rodzaj zajęć
konferanslar
conferences
Rodzaj zajęć
Yaz okulunda hangi dersler var?
What courses are offered by summer schools?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Sınavlar ne zaman?
When are the exams held?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Where can I find information about all the courses available?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Üniversitede spor merkezi var mı?
Is there a university sports center?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
How can I join student societies?
Pytanie o organizacje studenckie
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
What are the estimated living costs in [city]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
What languages can I study at your school?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Seviye belirleme sınavı var mı?
Is there a placement test to assess my level?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Do you have a detailed description of the course?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
What is the maximum number of students in a class?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
What facilities are there in your school?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Do you also arrange excursions?
Pytanie o wycieczki
Hangi programları sunuyorsunuz?
What programs do you offer?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
I am here to inquire about funding opportunities.
Pytanie o pomoc finansową
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Which bodies can fund my studies?
Pytanie o pomoc finansową
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
I need financial help for ____________.
Formy pomocy finansowej
harçlar
tuition fees
Formy pomocy finansowej
yaşam giderleri
my living expenses
Formy pomocy finansowej
çocuk bakımı
childcare
Formy pomocy finansowej
Ne tür burslar mevcut?
What kinds of scholarships are available?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
I would like to validate my degree certificate in [country].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Where can I get a certificate of equivalency?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu