Zwroty | turecki - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
_____________ ders almak istiyorum.
Rodzaj studiów
ปริญญาตรี
lisans seviyesinde
Rodzaj studiów
บัณฑิตวิทยาลัย
lisans üstü seviyesinde
Rodzaj studiów
ปริญญาเอก
doktora seviyesinde
Rodzaj studiów
เต็มเวลา
tam zamanlı
Rodzaj studiów
นอกเวลา
yarı zamanlı
Rodzaj studiów
ออนไลน์
çevrimiçi
Rodzaj studiów
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Długość wymiany
หนึ่งภาคการศึกษา
bir dönem
Długość wymiany
หนึ่งปีการศึกษา
bir akademik yıl
Długość wymiany
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Pytanie o kwatery studenckie
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Pytanie o praktyki studenckie
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Wymagania językowe
ระบบ ____________ เป็นยังไง
____________ sistemi nasıl işliyor?
Pytanie o system
หน่วยกิตวิชา
kredi
Rodzaj systemu
การให้คะแนน
notlama
Rodzaj systemu
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Pytanie o metody nauczania
มี _____________ ไหม
_____________ var mı?
Pytanie o metody nauczania
การบรรยาย
ders
Rodzaj zajęć
การสัมมนา
seminer
Rodzaj zajęć
การกวดวิชา
uygulamalı ders
Rodzaj zajęć
การประชุม
konferanslar
Rodzaj zajęć
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Yaz okulunda hangi dersler var?
Pytanie o kursy szkoły letniej
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Sınavlar ne zaman?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Üniversitede spor merkezi var mı?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Pytanie o organizacje studenckie
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Pytanie o dostępne kursy językowe
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Seviye belirleme sınavı var mı?
Pytanie o test kwalifikacyjny
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Pytanie o wycieczki
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Hangi programları sunuyorsunuz?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Pytanie o pomoc finansową
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Pytanie o pomoc finansową
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Formy pomocy finansowej
ค่าเล่าเรียน
harçlar
Formy pomocy finansowej
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
yaşam giderleri
Formy pomocy finansowej
การดูแลเด็ก
çocuk bakımı
Formy pomocy finansowej
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Ne tür burslar mevcut?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Uznawanie dyplomu w danym kraju
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu