Zwroty | tajski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Rodzaj studiów
student
ปริญญาตรี
Rodzaj studiów
student cu diplomă
บัณฑิตวิทยาลัย
Rodzaj studiów
doctorand
ปริญญาเอก
Rodzaj studiów
cu normă întreagă
เต็มเวลา
Rodzaj studiów
cu jumătate de normă
นอกเวลา
Rodzaj studiów
la distanță
ออนไลน์
Rodzaj studiów
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Długość wymiany
un semestru
หนึ่งภาคการศึกษา
Długość wymiany
un an academic
หนึ่งปีการศึกษา
Długość wymiany
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Oferă universitatea cazare de asemenea?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Pytanie o kwatery studenckie
Există perioadă de practică în planul de studii?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Pytanie o praktyki studenckie
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Care este nivelul de [limba] cerută?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Wymagania językowe
Cum este sistemul ____________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Pytanie o system
de credite
หน่วยกิตวิชา
Rodzaj systemu
de note
การให้คะแนน
Rodzaj systemu
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Cum este sistemul de predare?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Pytanie o metody nauczania
Sunt _____________ ?
มี _____________ ไหม
Pytanie o metody nauczania
cursuri teoretice
การบรรยาย
Rodzaj zajęć
seminarii
การสัมมนา
Rodzaj zajęć
tutoriale
การกวดวิชา
Rodzaj zajęć
conferințe
การประชุม
Rodzaj zajęć
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Pytanie o kursy szkoły letniej
Când se susșine sesiunea de examene?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Are universitatea centru sportiv?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Pytanie o organizacje studenckie
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Pytanie o dostępne kursy językowe
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Pytanie o test kwalifikacyjny
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Aveți o descriere detaliată a cursului?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Ce facilitări oferă centrul?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Organizați excursii de asemenea?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Pytanie o wycieczki
Ce programă oferiți?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Pytanie o pomoc finansową
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Pytanie o pomoc finansową
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Formy pomocy finansowej
taxă de școlarizare
ค่าเล่าเรียน
Formy pomocy finansowej
întreținere
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Formy pomocy finansowej
îngrijire copii minori
การดูแลเด็ก
Formy pomocy finansowej
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Unde pot obține un certificat de echivalare?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu