Zwroty | chiński - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
我想要进入大学学习。
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
我想要申请______________课程。
Rodzaj studiów
student
本科生
Rodzaj studiów
student cu diplomă
研究生
Rodzaj studiów
doctorand
博士生
Rodzaj studiów
cu normă întreagă
全日制
Rodzaj studiów
cu jumătate de normă
非全日
Rodzaj studiów
la distanță
网上课程
Rodzaj studiów
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Długość wymiany
un semestru
一学期
Długość wymiany
un an academic
一学年
Długość wymiany
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
请问学生工作有什么限制?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
我需要提供材料原件还是复印件?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
请问该所大学的入学要求是什么?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Oferă universitatea cazare de asemenea?
请问大学能保证我的住宿吗?
Pytanie o kwatery studenckie
Există perioadă de practică în planul de studii?
课程内容涵盖实习吗?
Pytanie o praktyki studenckie
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Care este nivelul de [limba] cerută?
对【语言】的要求是什么?
Wymagania językowe
Cum este sistemul ____________?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Pytanie o system
de credite
学分制
Rodzaj systemu
de note
打分制
Rodzaj systemu
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Cum este sistemul de predare?
这里的教学风格是什么样的?
Pytanie o metody nauczania
Sunt _____________ ?
这里有_____________?
Pytanie o metody nauczania
cursuri teoretice
讲座
Rodzaj zajęć
seminarii
研讨会
Rodzaj zajęć
tutoriale
个别辅导
Rodzaj zajęć
conferințe
会议
Rodzaj zajęć
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
暑期学校提供哪些课程呢?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Când se susșine sesiunea de examene?
考试何时举行?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Are universitatea centru sportiv?
大学里有体育馆吗?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
我如何加入学生组织?
Pytanie o organizacje studenckie
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
我在这里可以学习什么语言?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
有没有水平测试来评估我的水平?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Aveți o descriere detaliată a cursului?
您有课程的详细介绍吗?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
一个班级里最多有多少个学生?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Ce facilitări oferă centrul?
贵校都有哪些设施?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Organizați excursii de asemenea?
请问你们安排郊游吗?
Pytanie o wycieczki
Ce programă oferiți?
你们提供哪些项目呢?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
我想了解关于助学金的信息。
Pytanie o pomoc finansową
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
有哪些组织可以资助我的学习?
Pytanie o pomoc finansową
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Formy pomocy finansowej
taxă de școlarizare
学费
Formy pomocy finansowej
întreținere
生活费用
Formy pomocy finansowej
îngrijire copii minori
儿童托管
Formy pomocy finansowej
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
请问有哪些奖学金?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Unde pot obține un certificat de echivalare?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu