Zwroty | włoski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Vorrei iscrivermi all'università.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Rodzaj studiów
бакалавриат
di laurea triennale
Rodzaj studiów
аспирантура
di laurea magistrale
Rodzaj studiów
докторат/профессура
di dottorato
Rodzaj studiów
очная форма
a tempo pieno
Rodzaj studiów
заочная форма
part-time
Rodzaj studiów
онлайн обучение
online
Rodzaj studiów
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Długość wymiany
семестр
un semestre
Długość wymiany
академический год
un anno accademico
Długość wymiany
Какие ограничения на работу для студентов?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Каковы требования для поступления в университет?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Вы пришлете мне формальное предложение?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Университет гарантирует предоставление жилья?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Pytanie o kwatery studenckie
Курс включает в себя период стажировки?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Pytanie o praktyki studenckie
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Каковы требования знания [язык] языка?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Wymagania językowe
Какова система_____________?
Come funziona il sistema di __________?
Pytanie o system
кредитов
crediti
Rodzaj systemu
оценок
valutazione
Rodzaj systemu
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Каков стиль преподавания?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Pytanie o metody nauczania
Там есть___________?
Ci sono _______________?
Pytanie o metody nauczania
лекции
lezioni frontali
Rodzaj zajęć
семинары
seminari
Rodzaj zajęć
учебные материалы
esercitazioni
Rodzaj zajęć
конференции
conferenze
Rodzaj zajęć
Какие курсы предлагаются летними школами?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Когда проходят экзамены?
Quando si svolgono gli esami?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
В университете есть спортивный центр?
C'è un centro sportivo universitario?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Pytanie o organizacje studenckie
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Qual è il costo della vita a [città]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
У вас есть детальное описание курса?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Каково максимальное количество студентов в группе?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Вы организовываете экскурсии?
Organizzate delle escursioni?
Pytanie o wycieczki
Какие программы вы предлагаете?
Che programmi offrite?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Pytanie o pomoc finansową
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Pytanie o pomoc finansową
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Formy pomocy finansowej
плата за обучение
le tasse universitarie
Formy pomocy finansowej
расходы на жизнь
le spese di sostentamento
Formy pomocy finansowej
уход за ребенком
i servizi per l'infanzia
Formy pomocy finansowej
Какие виды стипендий доступны?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu