Zwroty | polski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Rodzaj studiów
бакалавриат
studia licencjackie
Rodzaj studiów
аспирантура
studia magisterskie
Rodzaj studiów
докторат/профессура
studia doktoranckie
Rodzaj studiów
очная форма
studia dzienne
Rodzaj studiów
заочная форма
studia zaoczne
Rodzaj studiów
онлайн обучение
studia przez internet
Rodzaj studiów
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Długość wymiany
семестр
(jeden) semestr
Długość wymiany
академический год
cały rok akademicki
Długość wymiany
Какие ограничения на работу для студентов?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Каковы требования для поступления в университет?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Вы пришлете мне формальное предложение?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Университет гарантирует предоставление жилья?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Pytanie o kwatery studenckie
Курс включает в себя период стажировки?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Pytanie o praktyki studenckie
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Каковы требования знания [язык] языка?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Wymagania językowe
Какова система_____________?
Jak działa system ______ ?
Pytanie o system
кредитов
punktowy
Rodzaj systemu
оценок
oceniania
Rodzaj systemu
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Каков стиль преподавания?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Pytanie o metody nauczania
Там есть___________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
лекции
wykłady
Rodzaj zajęć
семинары
ćwiczenia/seminaria
Rodzaj zajęć
учебные материалы
konsultacje
Rodzaj zajęć
конференции
konferencje
Rodzaj zajęć
Какие курсы предлагаются летними школами?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Когда проходят экзамены?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
В университете есть спортивный центр?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Pytanie o organizacje studenckie
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
У вас есть детальное описание курса?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Каково максимальное количество студентов в группе?
Jak liczne są grupy?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Вы организовываете экскурсии?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Pytanie o wycieczki
Какие программы вы предлагаете?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Pytanie o pomoc finansową
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Pytanie o pomoc finansową
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Formy pomocy finansowej
плата за обучение
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Formy pomocy finansowej
расходы на жизнь
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Formy pomocy finansowej
уход за ребенком
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Formy pomocy finansowej
Какие виды стипендий доступны?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu