Zwroty | czeski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Rodzaj studiów
бакалавриат
bakalářské studium
Rodzaj studiów
аспирантура
postgraduální studium
Rodzaj studiów
докторат/профессура
doktorské studium
Rodzaj studiów
очная форма
prezenční studium
Rodzaj studiów
заочная форма
kombinované studium
Rodzaj studiów
онлайн обучение
online
Rodzaj studiów
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Długość wymiany
семестр
(jeden) semestr
Długość wymiany
академический год
celý akademický rok
Długość wymiany
Какие ограничения на работу для студентов?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Каковы требования для поступления в университет?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Вы пришлете мне формальное предложение?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Университет гарантирует предоставление жилья?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Pytanie o kwatery studenckie
Курс включает в себя период стажировки?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Pytanie o praktyki studenckie
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Musím jako výměnný student platit školné?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Каковы требования знания [язык] языка?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Wymagania językowe
Какова система_____________?
Jaký je ____________ systém?
Pytanie o system
кредитов
kredity
Rodzaj systemu
оценок
známkování
Rodzaj systemu
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Каков стиль преподавания?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Pytanie o metody nauczania
Там есть___________?
Jsou tam _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
лекции
přednášky
Rodzaj zajęć
семинары
semináře
Rodzaj zajęć
учебные материалы
konsultace
Rodzaj zajęć
конференции
konference
Rodzaj zajęć
Какие курсы предлагаются летними школами?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Когда проходят экзамены?
Kdy jsou zkoušky?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
В университете есть спортивный центр?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Pytanie o organizacje studenckie
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
У вас есть детальное описание курса?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Каково максимальное количество студентов в группе?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Вы организовываете экскурсии?
Pořádáte exkurze?
Pytanie o wycieczki
Какие программы вы предлагаете?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Pytanie o pomoc finansową
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Pytanie o pomoc finansową
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Formy pomocy finansowej
плата за обучение
školné
Formy pomocy finansowej
расходы на жизнь
životní náklady
Formy pomocy finansowej
уход за ребенком
péče o dítě
Formy pomocy finansowej
Какие виды стипендий доступны?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu