Zwroty | angielski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
I would like to enroll at a university.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
I want to apply for _____________ course.
Rodzaj studiów
бакалавриат
an undergraduate
Rodzaj studiów
аспирантура
a postgraduate
Rodzaj studiów
докторат/профессура
a PhD
Rodzaj studiów
очная форма
a full-time
Rodzaj studiów
заочная форма
a part-time
Rodzaj studiów
онлайн обучение
an online
Rodzaj studiów
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
I would like to study at your university for ___________.
Długość wymiany
семестр
a semester
Długość wymiany
академический год
an academic year
Długość wymiany
Какие ограничения на работу для студентов?
What are the work restrictions for students?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Каковы требования для поступления в университет?
What are the entry requirements of the university?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Вы пришлете мне формальное предложение?
Are you going to send me a formal offer?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Университет гарантирует предоставление жилья?
Does the university guarantee accommodation as well?
Pytanie o kwatery studenckie
Курс включает в себя период стажировки?
Does the course involve an internship as well?
Pytanie o praktyki studenckie
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
How can I track the progress of my application?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Каковы требования знания [язык] языка?
What are the [language] language requirements?
Wymagania językowe
Какова система_____________?
What is the ____________ system like?
Pytanie o system
кредитов
credit
Rodzaj systemu
оценок
marking
Rodzaj systemu
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Каков стиль преподавания?
What is the teaching style like?
Pytanie o metody nauczania
Там есть___________?
Are there _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
лекции
lectures
Rodzaj zajęć
семинары
seminars
Rodzaj zajęć
учебные материалы
tutorials
Rodzaj zajęć
конференции
conferences
Rodzaj zajęć
Какие курсы предлагаются летними школами?
What courses are offered by summer schools?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Когда проходят экзамены?
When are the exams held?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Where can I find information about all the courses available?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
В университете есть спортивный центр?
Is there a university sports center?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
How can I join student societies?
Pytanie o organizacje studenckie
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
What are the estimated living costs in [city]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
What languages can I study at your school?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Is there a placement test to assess my level?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
У вас есть детальное описание курса?
Do you have a detailed description of the course?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Каково максимальное количество студентов в группе?
What is the maximum number of students in a class?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
What facilities are there in your school?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Вы организовываете экскурсии?
Do you also arrange excursions?
Pytanie o wycieczki
Какие программы вы предлагаете?
What programs do you offer?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
I am here to inquire about funding opportunities.
Pytanie o pomoc finansową
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Which bodies can fund my studies?
Pytanie o pomoc finansową
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
I need financial help for ____________.
Formy pomocy finansowej
плата за обучение
tuition fees
Formy pomocy finansowej
расходы на жизнь
my living expenses
Formy pomocy finansowej
уход за ребенком
childcare
Formy pomocy finansowej
Какие виды стипендий доступны?
What kinds of scholarships are available?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Where can I get a certificate of equivalency?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu