Zwroty | grecki - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Rodzaj studiów
graduação
ένα προπτυχιακό
Rodzaj studiów
pós-graduação
ένα μεταπτυχιακό
Rodzaj studiów
PhD
ένα διδακτορικό
Rodzaj studiów
tempo integral
πλήρους απασχόλησης
Rodzaj studiów
meio período
μερικής απασχόλησης
Rodzaj studiów
online
εξ αποστάσεως
Rodzaj studiów
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Długość wymiany
um semestre
ένα εξάμηνο
Długość wymiany
um ano acadêmico
ένα ακαδημαϊκό έτος
Długość wymiany
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Vou receber uma proposta formal?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
A universidade também oferece acomodação?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Pytanie o kwatery studenckie
O curso também inclui um período de estágio?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Pytanie o praktyki studenckie
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Wymagania językowe
Como é o sistema de ____________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Pytanie o system
crédito
πόντων
Rodzaj systemu
notas
βαθμολόγησης
Rodzaj systemu
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Qual é o estilo de ensino?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Pytanie o metody nauczania
São _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Pytanie o metody nauczania
aulas expositivas
διαλέξεις
Rodzaj zajęć
seminários
σεμινάρια
Rodzaj zajęć
tutoriais
προγράμματα εκμάθησης
Rodzaj zajęć
conferências
συνέδρια
Rodzaj zajęć
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Pytanie o kursy szkoły letniej
Quando acontecem as provas?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Há um complexo esportivo aqui?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Pytanie o organizacje studenckie
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Pytanie o dostępne kursy językowe
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Pytanie o test kwalifikacyjny
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Quais são as comodidades da escola?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Vocês também organizam excursões?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Pytanie o wycieczki
Quais programas vocês oferecem?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Pytanie o pomoc finansową
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Pytanie o pomoc finansową
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Formy pomocy finansowej
mensalidades
δίδακτρα
Formy pomocy finansowej
despesas de subsistência
τα έξοδα διαβίωσής μου
Formy pomocy finansowej
cuidados infantis
τη φροντίδα των παιδιών
Formy pomocy finansowej
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu