Zwroty | włoski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Vorrei iscrivermi all'università.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Rodzaj studiów
studia licencjackie
di laurea triennale
Rodzaj studiów
studia magisterskie
di laurea magistrale
Rodzaj studiów
studia doktoranckie
di dottorato
Rodzaj studiów
studia dzienne
a tempo pieno
Rodzaj studiów
studia zaoczne
part-time
Rodzaj studiów
studia przez internet
online
Rodzaj studiów
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Długość wymiany
(jeden) semestr
un semestre
Długość wymiany
cały rok akademicki
un anno accademico
Długość wymiany
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Pytanie o kwatery studenckie
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Pytanie o praktyki studenckie
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Wymagania językowe
Jak działa system ______ ?
Come funziona il sistema di __________?
Pytanie o system
punktowy
crediti
Rodzaj systemu
oceniania
valutazione
Rodzaj systemu
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Pytanie o metody nauczania
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Ci sono _______________?
Pytanie o metody nauczania
wykłady
lezioni frontali
Rodzaj zajęć
ćwiczenia/seminaria
seminari
Rodzaj zajęć
konsultacje
esercitazioni
Rodzaj zajęć
konferencje
conferenze
Rodzaj zajęć
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kiedy odbywają się egzaminy?
Quando si svolgono gli esami?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
C'è un centro sportivo universitario?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Pytanie o organizacje studenckie
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Jak liczne są grupy?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organizzate delle escursioni?
Pytanie o wycieczki
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Che programmi offrite?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Pytanie o pomoc finansową
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Pytanie o pomoc finansową
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
le tasse universitarie
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
le spese di sostentamento
Formy pomocy finansowej
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
i servizi per l'infanzia
Formy pomocy finansowej
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu