Zwroty | węgierski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Rodzaj studiów
studia licencjackie
alapképzés
Rodzaj studiów
studia magisterskie
mesterképzés
Rodzaj studiów
studia doktoranckie
PhD
Rodzaj studiów
studia dzienne
nappali tagozatos
Rodzaj studiów
studia zaoczne
részidős
Rodzaj studiów
studia przez internet
online
Rodzaj studiów
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Długość wymiany
(jeden) semestr
egy szemeszter
Długość wymiany
cały rok akademicki
egy év
Długość wymiany
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Az egyetem biztosít szállást is?
Pytanie o kwatery studenckie
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Pytanie o praktyki studenckie
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Wymagania językowe
Jak działa system ______ ?
Milyen a ____________ rendszer?
Pytanie o system
punktowy
kredit
Rodzaj systemu
oceniania
osztályzási
Rodzaj systemu
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Milyen a tanítás stílusa?
Pytanie o metody nauczania
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Vannak_____________?
Pytanie o metody nauczania
wykłady
előadások
Rodzaj zajęć
ćwiczenia/seminaria
szemináriumok
Rodzaj zajęć
konsultacje
oktatói órák
Rodzaj zajęć
konferencje
konferenciák
Rodzaj zajęć
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kiedy odbywają się egzaminy?
Mikor vannak a vizsgák?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Van az egyetemen sportközpont?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Pytanie o organizacje studenckie
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Van szintfelmérő teszt?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Jak liczne są grupy?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kirándulásokat is szerveznek?
Pytanie o wycieczki
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Milyen programokat nyújtanak?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Pytanie o pomoc finansową
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Pytanie o pomoc finansową
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
tandíj
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
megélhetési költségek
Formy pomocy finansowej
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
gyermekellátás
Formy pomocy finansowej
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu