Zwroty | tajski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Rodzaj studiów
studia licencjackie
ปริญญาตรี
Rodzaj studiów
studia magisterskie
บัณฑิตวิทยาลัย
Rodzaj studiów
studia doktoranckie
ปริญญาเอก
Rodzaj studiów
studia dzienne
เต็มเวลา
Rodzaj studiów
studia zaoczne
นอกเวลา
Rodzaj studiów
studia przez internet
ออนไลน์
Rodzaj studiów
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Długość wymiany
(jeden) semestr
หนึ่งภาคการศึกษา
Długość wymiany
cały rok akademicki
หนึ่งปีการศึกษา
Długość wymiany
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Pytanie o kwatery studenckie
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Pytanie o praktyki studenckie
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Wymagania językowe
Jak działa system ______ ?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Pytanie o system
punktowy
หน่วยกิตวิชา
Rodzaj systemu
oceniania
การให้คะแนน
Rodzaj systemu
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Pytanie o metody nauczania
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
มี _____________ ไหม
Pytanie o metody nauczania
wykłady
การบรรยาย
Rodzaj zajęć
ćwiczenia/seminaria
การสัมมนา
Rodzaj zajęć
konsultacje
การกวดวิชา
Rodzaj zajęć
konferencje
การประชุม
Rodzaj zajęć
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kiedy odbywają się egzaminy?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Pytanie o organizacje studenckie
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Pytanie o dostępne kursy językowe
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Pytanie o test kwalifikacyjny
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Jak liczne są grupy?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Czy szkoła organizuje wycieczki?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Pytanie o wycieczki
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Pytanie o pomoc finansową
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Pytanie o pomoc finansową
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
ค่าเล่าเรียน
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Formy pomocy finansowej
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
การดูแลเด็ก
Formy pomocy finansowej
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu