Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Rodzaj studiów
studia licencjackie
kandidatkurs
Rodzaj studiów
studia magisterskie
avancerad kurs
Rodzaj studiów
studia doktoranckie
doktorandkurs
Rodzaj studiów
studia dzienne
fulltidskurs
Rodzaj studiów
studia zaoczne
deltidskurs
Rodzaj studiów
studia przez internet
onlinekurs
Rodzaj studiów
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Długość wymiany
(jeden) semestr
en termin
Długość wymiany
cały rok akademicki
ett läsår
Długość wymiany
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Garanterar universitetet boende?
Pytanie o kwatery studenckie
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Pytanie o praktyki studenckie
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Vilka är språkkraven?
Wymagania językowe
Jak działa system ______ ?
Hur fungerar _______ ?
Pytanie o system
punktowy
poängsystemet
Rodzaj systemu
oceniania
betygssättningen
Rodzaj systemu
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Hur är undervisningen?
Pytanie o metody nauczania
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Finns det _______?
Pytanie o metody nauczania
wykłady
föreläsningar
Rodzaj zajęć
ćwiczenia/seminaria
seminarier
Rodzaj zajęć
konsultacje
handledning
Rodzaj zajęć
konferencje
konferenser
Rodzaj zajęć
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kiedy odbywają się egzaminy?
När är tentaperioderna?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Pytanie o organizacje studenckie
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Jak liczne są grupy?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Arrangerar skolan också utflykter?
Pytanie o wycieczki
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Vilka program erbjuds?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Pytanie o pomoc finansową
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Pytanie o pomoc finansową
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
skolavgifter
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
mina levnadskostnader
Formy pomocy finansowej
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
barnomsorg
Formy pomocy finansowej
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Vilka typer av stipendier finns det?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu