Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Rodzaj studiów
studia licencjackie
бакалавриат
Rodzaj studiów
studia magisterskie
аспирантура
Rodzaj studiów
studia doktoranckie
докторат/профессура
Rodzaj studiów
studia dzienne
очная форма
Rodzaj studiów
studia zaoczne
заочная форма
Rodzaj studiów
studia przez internet
онлайн обучение
Rodzaj studiów
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Długość wymiany
(jeden) semestr
семестр
Długość wymiany
cały rok akademicki
академический год
Długość wymiany
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Какие ограничения на работу для студентов?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Каковы требования для поступления в университет?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Pytanie o kwatery studenckie
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Курс включает в себя период стажировки?
Pytanie o praktyki studenckie
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Каковы требования знания [язык] языка?
Wymagania językowe
Jak działa system ______ ?
Какова система_____________?
Pytanie o system
punktowy
кредитов
Rodzaj systemu
oceniania
оценок
Rodzaj systemu
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Каков стиль преподавания?
Pytanie o metody nauczania
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Там есть___________?
Pytanie o metody nauczania
wykłady
лекции
Rodzaj zajęć
ćwiczenia/seminaria
семинары
Rodzaj zajęć
konsultacje
учебные материалы
Rodzaj zajęć
konferencje
конференции
Rodzaj zajęć
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kiedy odbywają się egzaminy?
Когда проходят экзамены?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
В университете есть спортивный центр?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Pytanie o organizacje studenckie
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
У вас есть детальное описание курса?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Jak liczne są grupy?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Вы организовываете экскурсии?
Pytanie o wycieczki
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Какие программы вы предлагаете?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Pytanie o pomoc finansową
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Pytanie o pomoc finansową
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
плата за обучение
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
расходы на жизнь
Formy pomocy finansowej
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
уход за ребенком
Formy pomocy finansowej
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Какие виды стипендий доступны?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu