Zwroty | portugalski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Rodzaj studiów
studia licencjackie
graduação
Rodzaj studiów
studia magisterskie
pós-graduação
Rodzaj studiów
studia doktoranckie
PhD
Rodzaj studiów
studia dzienne
tempo integral
Rodzaj studiów
studia zaoczne
meio período
Rodzaj studiów
studia przez internet
online
Rodzaj studiów
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Długość wymiany
(jeden) semestr
um semestre
Długość wymiany
cały rok akademicki
um ano acadêmico
Długość wymiany
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Vou receber uma proposta formal?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
A universidade também oferece acomodação?
Pytanie o kwatery studenckie
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
O curso também inclui um período de estágio?
Pytanie o praktyki studenckie
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Wymagania językowe
Jak działa system ______ ?
Como é o sistema de ____________?
Pytanie o system
punktowy
crédito
Rodzaj systemu
oceniania
notas
Rodzaj systemu
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Qual é o estilo de ensino?
Pytanie o metody nauczania
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
São _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
wykłady
aulas expositivas
Rodzaj zajęć
ćwiczenia/seminaria
seminários
Rodzaj zajęć
konsultacje
tutoriais
Rodzaj zajęć
konferencje
conferências
Rodzaj zajęć
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kiedy odbywają się egzaminy?
Quando acontecem as provas?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Há um complexo esportivo aqui?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Pytanie o organizacje studenckie
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Jak liczne są grupy?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Quais são as comodidades da escola?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Vocês também organizam excursões?
Pytanie o wycieczki
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Quais programas vocês oferecem?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Pytanie o pomoc finansową
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Pytanie o pomoc finansową
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
mensalidades
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
despesas de subsistência
Formy pomocy finansowej
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
cuidados infantis
Formy pomocy finansowej
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu