Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Rodzaj studiów
studia licencjackie
Grundkurs
Rodzaj studiów
studia magisterskie
Aufbaukurs
Rodzaj studiów
studia doktoranckie
Doktorandenkurs
Rodzaj studiów
studia dzienne
Vollzeitkurs
Rodzaj studiów
studia zaoczne
Teilzeitkurs
Rodzaj studiów
studia przez internet
Onlinekurs
Rodzaj studiów
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Długość wymiany
(jeden) semestr
ein Semester
Długość wymiany
cały rok akademicki
ein Studienjahr
Długość wymiany
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Pytanie o kwatery studenckie
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Pytanie o praktyki studenckie
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Wymagania językowe
Jak działa system ______ ?
Wie funktioniert das__________?
Pytanie o system
punktowy
Kreditsystem
Rodzaj systemu
oceniania
Benotungssystem
Rodzaj systemu
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Pytanie o metody nauczania
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Gibt es_____________?
Pytanie o metody nauczania
wykłady
Vorlesungen
Rodzaj zajęć
ćwiczenia/seminaria
Seminare
Rodzaj zajęć
konsultacje
Tutorien
Rodzaj zajęć
konferencje
Konferenzen
Rodzaj zajęć
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kiedy odbywają się egzaminy?
Wann finden die Prüfungen statt?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Pytanie o organizacje studenckie
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Jak liczne są grupy?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Pytanie o wycieczki
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Welche Programme bieten Sie an?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Pytanie o pomoc finansową
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Pytanie o pomoc finansową
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Studiengebühren
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Lebenshaltungskosten
Formy pomocy finansowej
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Kinderbetreuung
Formy pomocy finansowej
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Welche Stipendien gibt es?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu