Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Rodzaj studiów
studia licencjackie
een bacheloropleiding
Rodzaj studiów
studia magisterskie
een postgraduaat
Rodzaj studiów
studia doktoranckie
een doctoraat
Rodzaj studiów
studia dzienne
een voltijdse opleiding
Rodzaj studiów
studia zaoczne
een deeltijdse opleiding
Rodzaj studiów
studia przez internet
een online cursus
Rodzaj studiów
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Długość wymiany
(jeden) semestr
een semester
Długość wymiany
cały rok akademicki
een academisch jaar
Długość wymiany
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Pytanie o kwatery studenckie
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Pytanie o praktyki studenckie
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Wymagania językowe
Jak działa system ______ ?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Pytanie o system
punktowy
creditsysteem
Rodzaj systemu
oceniania
beoordelingssysteem
Rodzaj systemu
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Pytanie o metody nauczania
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
wykłady
lezingen
Rodzaj zajęć
ćwiczenia/seminaria
seminars
Rodzaj zajęć
konsultacje
tutorials
Rodzaj zajęć
konferencje
conferenties
Rodzaj zajęć
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kiedy odbywają się egzaminy?
Wanneer worden de examens gehouden?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Pytanie o organizacje studenckie
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Jak liczne są grupy?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organiseren jullie ook excursies?
Pytanie o wycieczki
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Welke programma's bieden jullie aan?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Pytanie o pomoc finansową
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Pytanie o pomoc finansową
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
inschrijvingsgeld
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
kosten voor levensonderhoud
Formy pomocy finansowej
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
kinderopvang
Formy pomocy finansowej
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu