Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Me quiero matricular _______________.
Rodzaj studiów
studia licencjackie
en un grado
Rodzaj studiów
studia magisterskie
en un posgrado
Rodzaj studiów
studia doktoranckie
en un doctorado
Rodzaj studiów
studia dzienne
a tiempo completo
Rodzaj studiów
studia zaoczne
a tiempo parcial
Rodzaj studiów
studia przez internet
a distancia
Rodzaj studiów
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Długość wymiany
(jeden) semestr
un semestre
Długość wymiany
cały rok akademicki
un curso académico
Długość wymiany
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Pytanie o kwatery studenckie
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Pytanie o praktyki studenckie
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Wymagania językowe
Jak działa system ______ ?
¿Cómo es el sistema _____________?
Pytanie o system
punktowy
de créditos
Rodzaj systemu
oceniania
de notas
Rodzaj systemu
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Pytanie o metody nauczania
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
¿Hay ______________?
Pytanie o metody nauczania
wykłady
clases teóricas
Rodzaj zajęć
ćwiczenia/seminaria
seminarios
Rodzaj zajęć
konsultacje
tutorías
Rodzaj zajęć
konferencje
conferencias
Rodzaj zajęć
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kiedy odbywają się egzaminy?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Pytanie o organizacje studenckie
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
¿Hay pruebas de nivel?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Jak liczne są grupy?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Czy szkoła organizuje wycieczki?
¿Organizan también excursiones?
Pytanie o wycieczki
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
¿Qué programas ofertan?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Pytanie o pomoc finansową
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Pytanie o pomoc finansową
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
matrícula
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
gastos personales
Formy pomocy finansowej
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
manutención de hijos menores
Formy pomocy finansowej
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
¿Qué becas puedo solicitar?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu