Zwroty | hindi - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Rodzaj studiów
studia licencjackie
Rodzaj studiów
studia magisterskie
Rodzaj studiów
studia doktoranckie
Rodzaj studiów
studia dzienne
Rodzaj studiów
studia zaoczne
Rodzaj studiów
studia przez internet
Rodzaj studiów
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Długość wymiany
(jeden) semestr
Długość wymiany
cały rok akademicki
Długość wymiany
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Pytanie o kwatery studenckie
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Pytanie o praktyki studenckie
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Wymagania językowe
Jak działa system ______ ?
Pytanie o system
punktowy
Rodzaj systemu
oceniania
Rodzaj systemu
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Pytanie o metody nauczania
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
wykłady
Rodzaj zajęć
ćwiczenia/seminaria
Rodzaj zajęć
konsultacje
Rodzaj zajęć
konferencje
Rodzaj zajęć
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kiedy odbywają się egzaminy?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Pytanie o organizacje studenckie
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Jak liczne są grupy?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Pytanie o wycieczki
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Pytanie o pomoc finansową
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Pytanie o pomoc finansową
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Formy pomocy finansowej
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Formy pomocy finansowej
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu