Zwroty | chiński - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
我想要进入大学学习。
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
我想要申请______________课程。
Rodzaj studiów
studia licencjackie
本科生
Rodzaj studiów
studia magisterskie
研究生
Rodzaj studiów
studia doktoranckie
博士生
Rodzaj studiów
studia dzienne
全日制
Rodzaj studiów
studia zaoczne
非全日
Rodzaj studiów
studia przez internet
网上课程
Rodzaj studiów
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Długość wymiany
(jeden) semestr
一学期
Długość wymiany
cały rok akademicki
一学年
Długość wymiany
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
请问学生工作有什么限制?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
我需要提供材料原件还是复印件?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
请问该所大学的入学要求是什么?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
请问大学能保证我的住宿吗?
Pytanie o kwatery studenckie
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
课程内容涵盖实习吗?
Pytanie o praktyki studenckie
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
对【语言】的要求是什么?
Wymagania językowe
Jak działa system ______ ?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Pytanie o system
punktowy
学分制
Rodzaj systemu
oceniania
打分制
Rodzaj systemu
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
这里的教学风格是什么样的?
Pytanie o metody nauczania
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
这里有_____________?
Pytanie o metody nauczania
wykłady
讲座
Rodzaj zajęć
ćwiczenia/seminaria
研讨会
Rodzaj zajęć
konsultacje
个别辅导
Rodzaj zajęć
konferencje
会议
Rodzaj zajęć
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
暑期学校提供哪些课程呢?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kiedy odbywają się egzaminy?
考试何时举行?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
大学里有体育馆吗?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
我如何加入学生组织?
Pytanie o organizacje studenckie
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
我在这里可以学习什么语言?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
有没有水平测试来评估我的水平?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
您有课程的详细介绍吗?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Jak liczne są grupy?
一个班级里最多有多少个学生?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
贵校都有哪些设施?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Czy szkoła organizuje wycieczki?
请问你们安排郊游吗?
Pytanie o wycieczki
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
你们提供哪些项目呢?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
我想了解关于助学金的信息。
Pytanie o pomoc finansową
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
有哪些组织可以资助我的学习?
Pytanie o pomoc finansową
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
学费
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
生活费用
Formy pomocy finansowej
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
儿童托管
Formy pomocy finansowej
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
请问有哪些奖学金?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu