Zwroty | angielski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
I would like to enroll at a university.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
I want to apply for _____________ course.
Rodzaj studiów
studia licencjackie
an undergraduate
Rodzaj studiów
studia magisterskie
a postgraduate
Rodzaj studiów
studia doktoranckie
a PhD
Rodzaj studiów
studia dzienne
a full-time
Rodzaj studiów
studia zaoczne
a part-time
Rodzaj studiów
studia przez internet
an online
Rodzaj studiów
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
I would like to study at your university for ___________.
Długość wymiany
(jeden) semestr
a semester
Długość wymiany
cały rok akademicki
an academic year
Długość wymiany
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
What are the work restrictions for students?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
What are the entry requirements of the university?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Are you going to send me a formal offer?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Does the university guarantee accommodation as well?
Pytanie o kwatery studenckie
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Does the course involve an internship as well?
Pytanie o praktyki studenckie
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
How can I track the progress of my application?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
What are the [language] language requirements?
Wymagania językowe
Jak działa system ______ ?
What is the ____________ system like?
Pytanie o system
punktowy
credit
Rodzaj systemu
oceniania
marking
Rodzaj systemu
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
What is the teaching style like?
Pytanie o metody nauczania
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Are there _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
wykłady
lectures
Rodzaj zajęć
ćwiczenia/seminaria
seminars
Rodzaj zajęć
konsultacje
tutorials
Rodzaj zajęć
konferencje
conferences
Rodzaj zajęć
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
What courses are offered by summer schools?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kiedy odbywają się egzaminy?
When are the exams held?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Where can I find information about all the courses available?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Is there a university sports center?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
How can I join student societies?
Pytanie o organizacje studenckie
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
What are the estimated living costs in [city]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
What languages can I study at your school?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Is there a placement test to assess my level?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Do you have a detailed description of the course?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Jak liczne są grupy?
What is the maximum number of students in a class?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
What facilities are there in your school?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Do you also arrange excursions?
Pytanie o wycieczki
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
What programs do you offer?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
I am here to inquire about funding opportunities.
Pytanie o pomoc finansową
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Which bodies can fund my studies?
Pytanie o pomoc finansową
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
I need financial help for ____________.
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
tuition fees
Formy pomocy finansowej
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
my living expenses
Formy pomocy finansowej
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
childcare
Formy pomocy finansowej
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
What kinds of scholarships are available?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Where can I get a certificate of equivalency?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu