Zwroty | koreański - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Rodzaj studiów
Grundkurs
Rodzaj studiów
Aufbaukurs
Rodzaj studiów
Doktorandenkurs
Rodzaj studiów
Vollzeitkurs
Rodzaj studiów
Teilzeitkurs
Rodzaj studiów
Onlinekurs
Rodzaj studiów
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Długość wymiany
ein Semester
Długość wymiany
ein Studienjahr
Długość wymiany
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Pytanie o kwatery studenckie
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Pytanie o praktyki studenckie
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Wymagania językowe
Wie funktioniert das__________?
Pytanie o system
Kreditsystem
Rodzaj systemu
Benotungssystem
Rodzaj systemu
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Pytanie o metody nauczania
Gibt es_____________?
Pytanie o metody nauczania
Vorlesungen
Rodzaj zajęć
Seminare
Rodzaj zajęć
Tutorien
Rodzaj zajęć
Konferenzen
Rodzaj zajęć
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Wann finden die Prüfungen statt?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Pytanie o organizacje studenckie
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Pytanie o wycieczki
Welche Programme bieten Sie an?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Pytanie o pomoc finansową
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Pytanie o pomoc finansową
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Formy pomocy finansowej
Studiengebühren
Formy pomocy finansowej
Lebenshaltungskosten
Formy pomocy finansowej
Kinderbetreuung
Formy pomocy finansowej
Welche Stipendien gibt es?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu