Zwroty | czeski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Rodzaj studiów
Grundkurs
bakalářské studium
Rodzaj studiów
Aufbaukurs
postgraduální studium
Rodzaj studiów
Doktorandenkurs
doktorské studium
Rodzaj studiów
Vollzeitkurs
prezenční studium
Rodzaj studiów
Teilzeitkurs
kombinované studium
Rodzaj studiów
Onlinekurs
online
Rodzaj studiów
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Długość wymiany
ein Semester
(jeden) semestr
Długość wymiany
ein Studienjahr
celý akademický rok
Długość wymiany
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Pytanie o kwatery studenckie
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Pytanie o praktyki studenckie
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Musím jako výměnný student platit školné?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Wymagania językowe
Wie funktioniert das__________?
Jaký je ____________ systém?
Pytanie o system
Kreditsystem
kredity
Rodzaj systemu
Benotungssystem
známkování
Rodzaj systemu
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Pytanie o metody nauczania
Gibt es_____________?
Jsou tam _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
Vorlesungen
přednášky
Rodzaj zajęć
Seminare
semináře
Rodzaj zajęć
Tutorien
konsultace
Rodzaj zajęć
Konferenzen
konference
Rodzaj zajęć
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Wann finden die Prüfungen statt?
Kdy jsou zkoušky?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Pytanie o organizacje studenckie
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Pořádáte exkurze?
Pytanie o wycieczki
Welche Programme bieten Sie an?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Pytanie o pomoc finansową
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Pytanie o pomoc finansową
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Formy pomocy finansowej
Studiengebühren
školné
Formy pomocy finansowej
Lebenshaltungskosten
životní náklady
Formy pomocy finansowej
Kinderbetreuung
péče o dítě
Formy pomocy finansowej
Welche Stipendien gibt es?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu