Zwroty | grecki - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Rodzaj studiów
een bacheloropleiding
ένα προπτυχιακό
Rodzaj studiów
een postgraduaat
ένα μεταπτυχιακό
Rodzaj studiów
een doctoraat
ένα διδακτορικό
Rodzaj studiów
een voltijdse opleiding
πλήρους απασχόλησης
Rodzaj studiów
een deeltijdse opleiding
μερικής απασχόλησης
Rodzaj studiów
een online cursus
εξ αποστάσεως
Rodzaj studiów
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Długość wymiany
een semester
ένα εξάμηνο
Długość wymiany
een academisch jaar
ένα ακαδημαϊκό έτος
Długość wymiany
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Pytanie o kwatery studenckie
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Pytanie o praktyki studenckie
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Wymagania językowe
Hoe werkt het ____________ systeem?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Pytanie o system
creditsysteem
πόντων
Rodzaj systemu
beoordelingssysteem
βαθμολόγησης
Rodzaj systemu
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Pytanie o metody nauczania
Zijn er _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Pytanie o metody nauczania
lezingen
διαλέξεις
Rodzaj zajęć
seminars
σεμινάρια
Rodzaj zajęć
tutorials
προγράμματα εκμάθησης
Rodzaj zajęć
conferenties
συνέδρια
Rodzaj zajęć
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Pytanie o kursy szkoły letniej
Wanneer worden de examens gehouden?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Pytanie o organizacje studenckie
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Pytanie o dostępne kursy językowe
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Pytanie o test kwalifikacyjny
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Organiseren jullie ook excursies?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Pytanie o wycieczki
Welke programma's bieden jullie aan?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Pytanie o pomoc finansową
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Pytanie o pomoc finansową
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Formy pomocy finansowej
inschrijvingsgeld
δίδακτρα
Formy pomocy finansowej
kosten voor levensonderhoud
τα έξοδα διαβίωσής μου
Formy pomocy finansowej
kinderopvang
τη φροντίδα των παιδιών
Formy pomocy finansowej
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu