Zwroty | czeski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Rodzaj studiów
een bacheloropleiding
bakalářské studium
Rodzaj studiów
een postgraduaat
postgraduální studium
Rodzaj studiów
een doctoraat
doktorské studium
Rodzaj studiów
een voltijdse opleiding
prezenční studium
Rodzaj studiów
een deeltijdse opleiding
kombinované studium
Rodzaj studiów
een online cursus
online
Rodzaj studiów
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Długość wymiany
een semester
(jeden) semestr
Długość wymiany
een academisch jaar
celý akademický rok
Długość wymiany
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Pytanie o kwatery studenckie
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Pytanie o praktyki studenckie
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Musím jako výměnný student platit školné?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Wymagania językowe
Hoe werkt het ____________ systeem?
Jaký je ____________ systém?
Pytanie o system
creditsysteem
kredity
Rodzaj systemu
beoordelingssysteem
známkování
Rodzaj systemu
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Pytanie o metody nauczania
Zijn er _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
lezingen
přednášky
Rodzaj zajęć
seminars
semináře
Rodzaj zajęć
tutorials
konsultace
Rodzaj zajęć
conferenties
konference
Rodzaj zajęć
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Wanneer worden de examens gehouden?
Kdy jsou zkoušky?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Pytanie o organizacje studenckie
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Organiseren jullie ook excursies?
Pořádáte exkurze?
Pytanie o wycieczki
Welke programma's bieden jullie aan?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Pytanie o pomoc finansową
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Pytanie o pomoc finansową
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Formy pomocy finansowej
inschrijvingsgeld
školné
Formy pomocy finansowej
kosten voor levensonderhoud
životní náklady
Formy pomocy finansowej
kinderopvang
péče o dítě
Formy pomocy finansowej
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu