Zwroty | węgierski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Me gustaría matricularme en la universidad.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Me quiero matricular _______________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Rodzaj studiów
en un grado
alapképzés
Rodzaj studiów
en un posgrado
mesterképzés
Rodzaj studiów
en un doctorado
PhD
Rodzaj studiów
a tiempo completo
nappali tagozatos
Rodzaj studiów
a tiempo parcial
részidős
Rodzaj studiów
a distancia
online
Rodzaj studiów
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Długość wymiany
un semestre
egy szemeszter
Długość wymiany
un curso académico
egy év
Długość wymiany
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Az egyetem biztosít szállást is?
Pytanie o kwatery studenckie
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Pytanie o praktyki studenckie
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Wymagania językowe
¿Cómo es el sistema _____________?
Milyen a ____________ rendszer?
Pytanie o system
de créditos
kredit
Rodzaj systemu
de notas
osztályzási
Rodzaj systemu
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Milyen a tanítás stílusa?
Pytanie o metody nauczania
¿Hay ______________?
Vannak_____________?
Pytanie o metody nauczania
clases teóricas
előadások
Rodzaj zajęć
seminarios
szemináriumok
Rodzaj zajęć
tutorías
oktatói órák
Rodzaj zajęć
conferencias
konferenciák
Rodzaj zajęć
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Pytanie o kursy szkoły letniej
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Mikor vannak a vizsgák?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Van az egyetemen sportközpont?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Pytanie o organizacje studenckie
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Pytanie o dostępne kursy językowe
¿Hay pruebas de nivel?
Van szintfelmérő teszt?
Pytanie o test kwalifikacyjny
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
¿Organizan también excursiones?
Kirándulásokat is szerveznek?
Pytanie o wycieczki
¿Qué programas ofertan?
Milyen programokat nyújtanak?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Pytanie o pomoc finansową
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Pytanie o pomoc finansową
Necesito ayuda financiera para ______________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Formy pomocy finansowej
matrícula
tandíj
Formy pomocy finansowej
gastos personales
megélhetési költségek
Formy pomocy finansowej
manutención de hijos menores
gyermekellátás
Formy pomocy finansowej
¿Qué becas puedo solicitar?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu