Zwroty | turecki - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Je voudrais m'inscrire à _________.
_____________ ders almak istiyorum.
Rodzaj studiów
une formation du premier cycle
lisans seviyesinde
Rodzaj studiów
une formation du second cycle
lisans üstü seviyesinde
Rodzaj studiów
un doctorat
doktora seviyesinde
Rodzaj studiów
une formation à temps plein
tam zamanlı
Rodzaj studiów
une formation à temps partiel
yarı zamanlı
Rodzaj studiów
une formation en ligne
çevrimiçi
Rodzaj studiów
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Długość wymiany
un semestre
bir dönem
Długość wymiany
une année académique
bir akademik yıl
Długość wymiany
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Le logement est assuré par l'université ?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Pytanie o kwatery studenckie
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Pytanie o praktyki studenckie
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Wymagania językowe
Comment fonctionne le système ______ ?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Pytanie o system
de crédits
kredi
Rodzaj systemu
de notation
notlama
Rodzaj systemu
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Pytanie o metody nauczania
Y a-t-il ______ ?
_____________ var mı?
Pytanie o metody nauczania
des cours magistraux
ders
Rodzaj zajęć
des séminaires
seminer
Rodzaj zajęć
des travaux dirigés
uygulamalı ders
Rodzaj zajęć
des conférences
konferanslar
Rodzaj zajęć
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Sınavlar ne zaman?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Pytanie o organizacje studenckie
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Pytanie o wycieczki
Quels programmes offrez-vous ?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Pytanie o pomoc finansową
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Pytanie o pomoc finansową
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Formy pomocy finansowej
les frais d'inscription
harçlar
Formy pomocy finansowej
les frais de subsistance
yaşam giderleri
Formy pomocy finansowej
la garde d'enfants
çocuk bakımı
Formy pomocy finansowej
Quels types de bourse sont disponibles ?
Ne tür burslar mevcut?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu