Zwroty | czeski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Je voudrais m'inscrire à _________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Rodzaj studiów
une formation du premier cycle
bakalářské studium
Rodzaj studiów
une formation du second cycle
postgraduální studium
Rodzaj studiów
un doctorat
doktorské studium
Rodzaj studiów
une formation à temps plein
prezenční studium
Rodzaj studiów
une formation à temps partiel
kombinované studium
Rodzaj studiów
une formation en ligne
online
Rodzaj studiów
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Długość wymiany
un semestre
(jeden) semestr
Długość wymiany
une année académique
celý akademický rok
Długość wymiany
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Le logement est assuré par l'université ?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Pytanie o kwatery studenckie
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Pytanie o praktyki studenckie
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Musím jako výměnný student platit školné?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Wymagania językowe
Comment fonctionne le système ______ ?
Jaký je ____________ systém?
Pytanie o system
de crédits
kredity
Rodzaj systemu
de notation
známkování
Rodzaj systemu
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Pytanie o metody nauczania
Y a-t-il ______ ?
Jsou tam _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
des cours magistraux
přednášky
Rodzaj zajęć
des séminaires
semináře
Rodzaj zajęć
des travaux dirigés
konsultace
Rodzaj zajęć
des conférences
konference
Rodzaj zajęć
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Kdy jsou zkoušky?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Pytanie o organizacje studenckie
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Pořádáte exkurze?
Pytanie o wycieczki
Quels programmes offrez-vous ?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Pytanie o pomoc finansową
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Pytanie o pomoc finansową
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Formy pomocy finansowej
les frais d'inscription
školné
Formy pomocy finansowej
les frais de subsistance
životní náklady
Formy pomocy finansowej
la garde d'enfants
péče o dítě
Formy pomocy finansowej
Quels types de bourse sont disponibles ?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu