Zwroty | grecki - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Mi volas apliki por_____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Rodzaj studiów
kurso por studentoj
ένα προπτυχιακό
Rodzaj studiów
kurso por postdiplomaj studentoj
ένα μεταπτυχιακό
Rodzaj studiów
kurso por Ph.D.
ένα διδακτορικό
Rodzaj studiów
plentempa kurso
πλήρους απασχόλησης
Rodzaj studiów
parttempa kurso
μερικής απασχόλησης
Rodzaj studiów
enreta kurso
εξ αποστάσεως
Rodzaj studiów
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Długość wymiany
semestro
ένα εξάμηνο
Długość wymiany
akademia jaro
ένα ακαδημαϊκό έτος
Długość wymiany
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Pytanie o kwatery studenckie
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Pytanie o praktyki studenckie
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Wymagania językowe
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Pytanie o system
de kredito
πόντων
Rodzaj systemu
de noto
βαθμολόγησης
Rodzaj systemu
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Kiom estas la instrua stilo?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Pytanie o metody nauczania
Ĉu estas ______________?
Υπάρχουν _____________ ;
Pytanie o metody nauczania
lekcioj
διαλέξεις
Rodzaj zajęć
seminarioj
σεμινάρια
Rodzaj zajęć
lerniloj
προγράμματα εκμάθησης
Rodzaj zajęć
konferencoj
συνέδρια
Rodzaj zajęć
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kiam estas la ekzamenoj?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Ĉu estas universitata sportejo?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Pytanie o organizacje studenckie
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Pytanie o dostępne kursy językowe
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Pytanie o test kwalifikacyjny
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Pytanie o wycieczki
Kio programojn vi proponas?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Pytanie o pomoc finansową
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Pytanie o pomoc finansową
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Formy pomocy finansowej
instrudepagoj
δίδακτρα
Formy pomocy finansowej
miaj vivelspezoj
τα έξοδα διαβίωσής μου
Formy pomocy finansowej
infanzorgado
τη φροντίδα των παιδιών
Formy pomocy finansowej
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu